nieuws

CDFD wijst op consequenties diplomaplicht

Branche

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) geeft op haar website nadere uitleg over het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. De club wijst er op dat adviseurs die onder het bedrijfsvoeringsmodel werken geen inhaalexamen kunnen doen, maar voor 1 juli 2015 een Wft-examen nieuwe stijl moeten afleggen.

CDFD wijst op consequenties diplomaplicht

Op de themapagina geeft het CDFD uitleg over de stappen die adviseurs binnen de financiële dienstverlening moeten zetten om tijdig te beschikken over de juiste diploma’s. De informatie is opgeknipt in diverse subthema’s, zoals inhaal/PE-examens, gelijkstellingen, omwisselactie, deeldiploma’s en -certificaten, bedrijfsvoeringsmodel, EVC-procedure en beroepskwalificaties.
Momenteel is alleen het subthema ‘Inhaal-/PE-examens’ nader uitgewerkt.
Het College wijst erop dat de overgangstermijn tot 1 juli 2015 ook geldt voor vakbekwame adviseurs die op dit moment niet zelf een Wft-diploma bezitten maar werken onder het bedrijfsvoeringsmodel. “Onder de nieuwe regels moeten ook deze functionarissen zélf over een diploma beschikken. Zij kunnen echter geen inhaal/PE-examen afleggen. Daarentegen moeten zij voor de onderwerpen (beroepskwalificaties) waarover zij in de toekomst willen adviseren een Wft-examen nieuwe stijl afleggen.” Ook kan deze groep een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) volgen.

Reageer op dit artikel