nieuws

CDFD stug verder met inhaalexamens

Branche

Petities en kritiek ten spijt, het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) gaat door op de ingeslagen weg. De inhoud van de zogeheten inhaal/PE examens ligt nu voor ter consultatie. Alle huidige diplomahouders moeten voor medio 2015 examen doen. Het CDFD zegt de zittende dienstverleners tegemoet te komen.

CDFD stug verder met inhaalexamens

Het examen is noodzakelijk voor iedere financiële dienstverlener die in het verleden behaalde deskundigheidsbewijzen wil omzetten naar Wft-diploma’s in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Het examen is gericht op het verschil tussen het ‘huidige’ en het ‘nieuwe’ bouwwerk. Vanuit ‘kosten- en efficiëntie-overwegingen’ is besloten om het inhaalexamen te combineren met de laatste PE-actualiteiten, aldus de CDFD.
Volgens de CDFD is het merendeel van de zittende financiële dienstverleners meegegroeid met de toenemende eisen van de maatschappij. Voorzitter Olaf McDaniel: “Diezelfde maatschappij vraagt nu in feite om die verwerving van extra kennis en vaardigheden ook aan te tonen. Natuurlijk hebben financiële dienstverleners ook nu al (gelijkgestelde) Wft-diploma’s. Maar in de examens die tot afgifte van deze diploma’s hebben geleid, is vrijwel uitsluitend kennis getoetst. Elementen als vaardigheden, competenties en professioneel gedrag zijn niet getoetst. Dit vraagt om een inhaalslag.”
Tegemoetkomen
Volgens de voorzitter komt het CDFD de zittende populatie financiële dienstverleners tegemoet door bepaalde vaardigheden, waarvan het College aanneemt dat de hele doelgroep deze beheerst, niet op te nemen in het inhaal/PE examen. “Zij die desondanks opzien tegen een ‘examen’ kunnen de EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) volgen”, aldus McDaniel. Ook zijn de inhaal/PE examens per beroepskwalificatie opgesteld en niet per module. Per beroepskwalificatie moeten meerdere opleidings- en examenmodules worden gevolgd, maar binnen de overgangsregeling worden alleen de vaardigheden, competenties en het professioneel gedrag afgenomen die bij de ‘topmodule’ horen. “Wanneer per module een inhaal/PE examen zou worden afgenomen, zou een kandidaat per beroepskwalificatie meerdere keren worden geconfronteerd met inhaal/PEprogramma’s.”
Inwisselactie
De branche wacht vanaf volgend jaar een inwisselactie. Het succesvol afleggen van een inhaal/PE examen levert een certificaat op. Dit certificaat kan na 1 januari 2014 samen met geldig gehouden (gelijkgestelde) Wft-diploma’s worden omgewisseld naar een nieuw ‘Wft-diploma beroepskwalificatie 2014’.
Consultatie
Marktpartijen kunnen reageren op de eind- en toetstermen via de website van het CDFD. De termijn sluit op maandag 15 juli 2013. Daarna zal het CDFD een definitief advies opstellen voor het ministerie van Financiën.

Reageer op dit artikel