nieuws

Bijna 10.000 handtekeningen voor Dijsselbloem

Branche

Maandag heeft Adfiz-voorzitter Loek Hermans, mede namens OvFD, CFD, NVGA en NVF, bijna 10.000 handtekeningen tegen het verplichte PE- en inhaalexamen aangeboden aan minister Dijsselbloem.

Bijna 10.000 handtekeningen voor Dijsselbloem

In de petitie vragen de verenigde brancheorganisaties de minister van Financiën en de Tweede Kamer om de regelgeving alsnog ongedaan te maken voor de geplande inwerkingtreding in 2014. Als alternatief stellen de organisaties voor een verplicht (inhaal)programma op adviesvaardigheden en integriteit en een studiepuntensysteem in te voeren. Adfiz: “Het vakbekwaamheidsstelsel moet goed aansluiten op de beroepspraktijk. We hebben de minister nogmaals gevraagd om te kijken naar het voorstel dat hiervoor door de branche is gedaan. Dat voorstel is een rechtvaardige PE-regeling zoals die ook in andere kennisintensieve beroepen geldt.”

Reageer op dit artikel