nieuws

Bedrijfsleven niet klaar voor digitale gevaren

Branche

Bedrijven wapenen zich onvoldoende tegen cyberrisico’s, terwijl de gevolgen zeer ingrijpend kunnen zijn. Dat stelt Trevor Maynard, hoofd van het Exposure Management and Reinsurance Team van Lloyd’s en specialist op het gebied van nieuwe risico’s.

 

Ruim een kwart van de riskmanagers op het hoogste niveau noemt cyberrisico’s  ‘zeer belangrijk’ voor het bedrijf, blijkt uit onderzoek. “Zorgwekkend is dat meer dan de helft naar eigen zeggen onvoldoende is toegerust op het managen van deze risico’s”, zegt Maynard. Cybercriminaliteit alleen al kost wereldwijd naar schatting € 230 miljard per jaar.

 

Hackers, virussen en softwareproblemen kunnen grote schade aanrichten; de bedrijfsvoering kan tot stilstand komen, kostbare data verloren gaan en de reputatie worden aangetast door tanend klantenvertrouwen. Bovendien kunnen derden – zoals klanten en toeleveranciers – het getroffen bedrijf aansprakelijk stellen voor hun schade.

 

Bewustwording

De bewustwording van cyberrisico’s zal de komende jaren flink toenemen, verwacht Maynard. De Europese Unie wil bedrijven verplichten diefstal of lekken van privacygevoelige informatie onmiddellijk openbaar te maken, op straffe van forse boetes. In de Verenigde Staten gaf invoering van vergelijkbare wetgeving een enorme impuls aan de vraag naar cyberverzekeringen.

Bedrijven moeten zich wapenen tegen de serieuze en groeiende bedreiging van cyberrisico’s, adviseert Maynard. “Het beheersen van digitale risico’s hoort thuis in de bestuurskamer. Het belang overstijgt dat van de risk management- en IT-afdeling. Het gaat om het creëren van een cultuur waarin iedereen binnen de onderneming zich bewust is van de gevaren en daar ook naar handelt.”

 

Verzekeren

Verzekeraars kunnen een rol spelen bij het financieel afdekken van de risico’s. Dat gebeurt met specifiek op cyberrisico toegesneden producten, want deze risico’s vallen meestal niet of slechts gedeeltelijk onder reguliere schadeverzekeringen. Maynard: “Met hun kennis van deze risico’s kunnen verzekeraars ook adviseren over preventie en het beperken van de schade als zich een incident voordoet.”

 

“Wij zijn een van de weinige partijen die in Nederland verzekeringen voor cyberrisico’s met lokale voorwaarden aanbieden”, zegt Daniel Jacobs, Technical Lines Manager Benelux  bij ACE.  “De dekking kan onder meer de kosten dekken voor herstel van data en software, de kosten om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, bedrijfsschade en kosten die het bedrijf moet maken om de crisis of calamiteit te bezweren.”

—-

Trevor Maynard sprak eerder dit jaar tijdens het ACE Benelux Risk Forum op de Vlerick Business School in Gent. Riskmanagers van toonaangevende bedrijven in de Benelux bespraken daar belangrijke thema’s op het gebied van beheersing van multinationale bedrijfsrisico’s.

Voor meer informatie over IT- en cyberrisico’s kunt u contact opnemen met Daniël Jacobs, Technical Lines Manager Benelux bij ACE. U kunt hem bereiken via daniel.jacobs@acegroup.com of 010 289 3583.

Reageer op dit artikel