nieuws

Banken vrezen ‘verkramping’ door algemene zorgplicht

Branche

De Nederlandse Vereniging van Banken vindt dat de AFM in het wetsvoorstel van minister Dijsselbloem wel ‘erg veel vrijheid’ krijgt in het definiëren van de generieke zorgplicht. Vorige maand liet de Raad van State zich al kritisch uit over het wetsvoorstel.

Banken vrezen ‘verkramping’ door algemene zorgplicht

Banken hechten groot belang aan een goede invulling van de bijzondere zorgplicht zoals die is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht én is vastgelegd in jurisprudentie en uitspraken van klachteninstanties, zegt de NVB. Ze begrijpen ook de wens om die bijzondere verplichtingen nog eens vast te leggen. “Maar in het huidige wetsvoorstel krijgt de AFM erg veel vrijheid in het definiëren van de zorgplicht. Dit leidt tot rechtsonzekerheid bij banken die kunnen verkrampen  in hun dienstverlening aan consumenten en het MKB. Daarbij is het definiëren van de zorgplicht niet de taak van de toezichthouder maar van de wetgever.”
De NVB vindt dat de bevoegdheden van de AFM voldoende zijn binnen het bestaande stelsel van de bijzondere zorgplichten. “Klanten die vinden dat een bank zich onvoldoende aan haar zorgplicht heeft gehouden kunnen terecht bij de rechter of bij het klachteninstituut Kifid.  Een van de voordelen van de nieuwe rol voor de AFM lijkt te zijn dat zij in gevallen waar het evident mis kan gaan vóóraf – dus vóórdat de klant mogelijke schade ondervindt –  kan ingrijpen. Maar de vraag is of de toezichthouder zo de bijzondere omstandigheden van de klant kan meewegen. Daarbij moeten  klanten die al schade hebben geleden alsnog naar rechter of Kifid voor een schadevergoeding.”
De NVB vindt verder dat van klanten mag worden verwacht dat zij zich naar beste kunnen verdiepen in een financieel product zodat zij een afgewogen beslissing kunnen nemen over de eventuele aanschaf daarvan. “Om klanten hierbij te helpen hebben banken de afgelopen jaren hun productaanbod verkleind en vereenvoudigd. Ook de informatieverstrekking over de producten is aanzienlijk verbeterd. Verder steken banken, in samenwerking met het ministerie van Financiën, veel energie in het platform Wijzer in Geldzaken om de financiële kennis en vaardigheden van de consument – jong én oud – te vergroten en op peil te houden.”
De Raad van State zei vorige maand al dat de algemene zorgplicht die Dijsselbloem wil invoeren een zeer ruim bereik heeft. De Raad van State acht het mogelijk dat het verantwoordelijkheidsbesef van de consument erdoor zal verminderen. De NVB zegt daarover: “Als blijkt dat de Raad van State gelijk heeft, dan is de voorgestelde generieke zorgplicht niet in het belang van de klant. Daarmee wordt het tegendeel bereikt wat met het voorstel wordt beoogd en dat kan niet de bedoeling zijn.”

Reageer op dit artikel