nieuws

‘Alle verzekeraars toegang tot basisadministratie’

Branche

Het Verbond van Verzekeraars vindt, in een reactie op het conceptvoorstel Besluit Basisregistratiepersonen (Brp), dat alle verzekeraars geautomatiseerd toegang tot de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) moeten hebben.

‘Alle verzekeraars toegang tot basisadministratie’

Momenteel hebben alleen pensioen- en zorgverzekeraars (op basis van de uitvoering van de Pensioenwet en de Zorgverzekeringswet) toegang tot het GBA. Volgens het Verbond kunnen ook overige verzekeraars beter voldoen aan hun zorg- en informatieplicht en de identificatieplicht als ze over die toegang beschikken. Het maatschappelijk belang voor betere toegang tot het GBA is volgens het Verbond evident.
“Verzekeraars doen er uiteraard alles aan om klanten te achterhalen, maar directe toegang zal dit veel makkelijker maken en veel kosten kunnen besparen.” Voor sommige uitkeringen is bijvoorbeeld een ‘bewijs van in leven zijn’ nodig voordat verzekeraars kunnen uitkeren. Jaarlijks vragen naar schatting 170.000 verzekerden zo’n bewijs aan bij gemeenten, zegt het Verbond. “Verzekeraars doen daarnaast hun best om klanten van wie de adresgegevens kwijt zijn op te sporen en doen daartoe een verzoek bij de gemeente. Het gaat om honderden tot enkele duizenden gevallen per verzekeraar per jaar. Dit zijn voor klanten, verzekeraars en gemeenten tijdrovende en kostbare aangelegenheden.”
Automatische toegang zou klanten en verzekeraars enorm helpen en ook de zoektocht naar zogeheten ‘verloren polissen’ makkelijker maken, aldus het Verbond. “Verzekeraars kunnen dan voor nabestaanden van overledenen beter zoeken naar eventuele oude polissen die nog openstaan.”
Eerdere inspanningen om breder toegang tot het GBA te krijgen liepen stuk op privacybescherming. Het Verbond wijst dan ook op de Gedragscode verwerking persoonsgegevens, waar verzekeraars zich aan moeten houden. “De Gedragscode is een bindende zelfregulering van het Verbond en is als één van de weinige gedragscodes in Nederland goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).”

Reageer op dit artikel