nieuws

AFM vindt het tijd voor nieuwe definitie van advies

Branche

AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren vindt het tijd om de wettelijke definitie van wat adviseren is, aan te passen. Volgens de huidige Wft moet advies gericht zijn op het tot stand brengen van een product. Van de toezichthouder mag dat best veranderen: “Misschien gaan we een advies uitbrengen aan het ministerie van Financiën.”

AFM vindt het tijd voor nieuwe definitie van advies

Kockelkoren zegt dat in FFP Magazine. Hij erkent dat de adviesdefinitie in 2004 al onderwerp van discussie was. “Als AFM waren wij zeker wel gevoelig voor de argumenten van marktpartijen die vonden en vinden dat de definitie minder nauw moet zijn, minder specifiek gericht op productbemiddeling. Men heeft daar toen vanaf gezien, omdat er vrees was voor de gevolgen van een bredere definitie.” Nu het provisieverbod is ingegaan, heeft de definitie van advies opnieuw de aandacht van de AFM. “Ik veronderstel dat meer partijen hierover zo hun gedachten hebben; dat geldt ook voor het ministerie van Financiën.”
De toezichthouder is ook wel voorstander voor het fiscaal gelijkstellen van advies- en bemiddelingskosten: kosten die zijn gericht op het totstandkomen van hypotheek of pensioen zijn aftrekbaar, maar zuivere advieskosten, zoals voor het maken van een financieel plan, niet. “Toegankelijkheid van advies is een belangrijk onderwerp, zeker in relatie tot het provisieverbod. De kwestie is: wil de overheid de drempel tot financieel advies verlagen of financieel advies zelfs stimuleren? Dat kost dan geld, belastinggeld. Die keuze is een politieke beslissing.”
 

Reageer op dit artikel