nieuws

AFM stelt DVD-generator beschikbaar

Branche

AFM stelt DVD-generator beschikbaar

De AFM heeft de DVD-generator beschikbaar gesteld. Financieel dienstverleners kunnen de softwareapplicatie downloaden van de website van de toezichthouder en daarmee een standaard dienstverleningsdocument maken.

De generator zou een week geleden al beschikbaar komen, maar technische problemen zorgden voor uitstel. Per 1 juli moeten alle financiële dienstverleners een standaard dvd verstrekken voor producten die onder het provisieverbod vallen.
Het dvd wordt gebaseerd op een van de vier zogeheten dienstverleningsvragen: hypotheek, pensioen, risico’s afdekken en vermogen opbouwen. Beschikt de dienstverlener over een ‘productdienstcombinatie’ voor de betreffende dienstverleningsvraag, dan mag hij een DVD aanmaken. De AFM heeft een handleiding voor de DVD-generator gemaakt. Voor vragen is het Ondernemersloket (tijdens kantooruren) beschikbaar via telefoonnummer 0900 6800 680.

Reageer op dit artikel