nieuws

Adfiz-petitie tegen PE-examen haalt niets uit

Branche

Minister Dijsselbloem van Financiën lijkt niet onder de indruk van de Adfiz-petitie tegen het verplichte PE-examen en inhaalexamens. Hij blijft voorstander van verplichte examinering van permanente educatie en inhaalexamens per 1 januari 2014. “Het huidige systeem heeft onvoldoende resultaat opgeleverd.” Dat schrijft hij aan de vaste Kamercommissie van Financiën.

Adfiz-petitie tegen PE-examen haalt niets uit

Het huidige Wft PE-systeem is volgens Dijsselbloem niet goed genoeg. “Dit systeem garandeert niet dat iedere adviseur over het vereiste kennisniveau beschikt. Om die reden kunnen adviseurs per 1 januari 2014 alleen nog maar door een Wft PE examen met goed gevolg af te leggen aan hun verplichtingen voldoen.”
De minister zegt om diverse redenen geen voorstander te zijn van het Wft PE alternatief van Adfiz (het verplicht bijwonen van een inhaalprogramma adviesvaardigheden en integriteit en een PE studiepuntenregeling).
Ten eerste heeft het huidige systeem waarbij medewerkers Wft PE punten dienen te behalen, niet kunnen voorkomen dat teveel adviseurs onvoldoende vakbekwaam zijn. Het huidige systeem waarbij medewerkers Wft-punten dienen te behalen heeft dus onvoldoende resultaat opgeleverd, zegt hij.
Ten tweede noemt de minister een studiepuntensysteem kostbaar voor vakbekwame adviseurs en inefficiënt in vergelijking tot het verplicht behalen van een examen waarbij in een keer duidelijk is of een adviseur over de benodigde kennis beschikt. Het enkele feit dat men programma’s heeft bijgewoond biedt bovendien geen garantie op vakbekwaamheid, stelt de minister.

Onderscheid
Uit verschillende onderzoeken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gebleken dat te vaak adviseurs onvoldoende vakbekwaam zijn, schrijft Dijsselbloem aan de Kamer. “De grote schaal van ‘mis-selling’ de afgelopen jaren heeft de waarde van een passend en vakbekwaam advies voor de consument alleen maar bevestigd. Onderdeel van de beleidsreactie op deze problematiek is het versterken van de vakbekwaamheid van financiële dienstverleners.”
Hij wijst op het onderscheid dat nu nog gemaakt wordt in vakbekwaamheidseisen tussen grotere en kleinere ondernemingen door middel van het bedrijfsvoeringsmodel. “Voor een consument is het dus op dit moment niet zeker of hij door iemand wordt geadviseerd die daadwerkelijk een vakbekwaamheidsdiploma heeft behaald. Ik vind het belangrijk dat een consument altijd geadviseerd wordt door een aantoonbaar vakbekwame adviseur, ongeacht of deze adviseur bij een grote of kleine onderneming werkzaam is. In het nieuwe systeem zullen alle adviseurs over de voor hen relevante diploma’s dienen te beschikkenen en deze kennis actueel houden door middel van een verplichte Wft PE-examen.”
Dijsselbloem kondigt voorts aan dat de centrale examenbank die ontwikkeld zal worden, Europees wordt aanbesteed.

Reageer op dit artikel