nieuws

Zakelijke klanten waarderen sociale media

Branche

Sociale media als communicatiemiddel, is dat wat voor een adviseur? Is het voldoende om de dialoog met de klant aan te gaan? Kun je er je expertise in kwijt en kun je de klant een advies op maat geven? Uit het onderzoek naar de Waarde van advies blijkt dat de meningen daarover nogal zijn verdeeld. Echter, 63% van de zakelijke klanten vindt het prettig als de adviseur zich meer richt op sociale media.

Zakelijke klanten waarderen sociale media

 

30% van de adviseurs vindt dat je via sociale media op een laagdrempelige manier met klanten in contact kunt komen. Het is een opening naar een dialoog; om echt in gesprek te gaan met klanten, blijft persoonlijk contact (via telefoon, e-mail of een gesprek) nodig.

Hoewel 27% van de adviseurs vindt dat je via sociale media behoorlijk wat te weten komt over wat er bij de klant leeft, is 28% van mening dat communicatie via sociale media te oppervlakkig is. Het is een prima kanaal om kennis te delen. Maar om diepgaand te achterhalen welke wensen en behoeften de klant heeft, is het niet toereikend.

 

‘Doe meer met sociale media’

Dat verklaart wellicht het grote aantal adviseurs (48%) dat het lastig vindt om sociale media in te zetten in de bedrijfsvoering. Want wat levert het op in de ‘waan van de dag’? Om eruit te halen wat erin zit, zouden adviseurs één of meerdere mensen vrij moeten maken voor sociale media. En dan blijft de vraag: zit de klant wel te wachten op contact via sociale media? Ja, zo blijkt uit het onderzoek. Althans: 63% van de zakelijke klanten vindt het prettig als de adviseur zich meer richt op sociale media. Consumenten hebben hieraan minder behoefte: 18% is positief, 39% vindt dat een adviseur zich hiermee niet moet bezighouden.

 

Wat levert het op?

Nog niet elke adviseur is overtuigd van het nut en de waarde van sociale media: 36% gaf aan het niet nodig te vinden om zich meer op deze middelen te richten. Wellicht dat dit percentage daalt als duidelijk wordt wat sociale media kunnen opleveren zodra het is geïntegreerd in de bedrijfsvoering.

 

Praktijk

Vraag: we zijn nieuwsgierig naar praktijkvoorbeelden: zet u als adviseur sociale media in? En wat levert het u als adviseur concreet op in contacten met klanten? Reageren

 

Reageer op dit artikel