nieuws

Wetsvoorstel algemene zorgplicht naar Tweede Kamer

Branche

Wetsvoorstel algemene zorgplicht naar Tweede Kamer

Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft het voorstel voor de Wijzigingswet Financiële Markten 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is onder meer opgenomen dat financiële dienstverleners een algemene zorgplicht krijgen. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2014.

Naar aanleiding van reacties op de vorig jaar gehouden consultatie heeft Dijsselbloem besloten de bevoegdheid van de AFM om bij een schending van de zorgplicht “met kennelijk nadelige gevolgen voor de consument” direct een bestuurlijke boete op te leggen, te schrappen. “Wel worden de bevoegdheden tot het geven van een aanwijzing, het opleggen van een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete gehandhaafd, met dien verstande dat het opleggen van een last onder dwangsom of bestuurlijke boete pas mogelijk wordt nadat een aanwijzing is gegeven voor een schending van de norm in het eerste of tweede lid en deze aanwijzing niet is opgevolgd.”

Banksparen
Het wetsvoorstel bevat tevens de bepaling dat consumenten met een bankspaarrekening voor de eigen woning niet onder het depositogarantiestelsel vallen. In het geval dat een bank failliet wordt verklaard of onder de noodregeling komt te vallen, worden de eigenwoningschuld en het bankspaartegoed van de klant met elkaar verrekend, “ook wanneer het bankspaardeposito eigen woning bij een andere bank wordt aangehouden dan de bank waaraan de depositohouder de verbonden schuld heeft”, aldus Dijsselbloem.
Lees hier meer over de wijzigingswet
 

Reageer op dit artikel