nieuws

Waar moet de AFM in 2014 op toezien?

Branche

De AFM roept marktpartijen op om input te leveren voor de toezichtagenda van 2014. Waarop is extra of juist minder toezicht nodig?

Waar moet de AFM in 2014 op toezien?

 
De AFM wil graag antwoord op de volgende vragen: Op welke ontwikkelingen moet de AFM vooral letten? Waarop is extra of juist minder toezicht nodig? Hoe kan het toezicht slimmer worden georganiseerd? Welke risico’s ziet u? Wat kan de AFM verbeteren aan haar manier van werken?
Marktpartijen, beleggers, consumenten en overkoepelende (belangen)organisaties mogen reageren. Ook zal de AFM de komende maanden actief in gesprek gaan met marktpartijen en overheden om te praten over relevante ontwikkelingen en risico’s in de financiële sector.
Reacties kunnen worden gemaild naar focus@afm.nl. Deze worden na 31 mei 2013 gepubliceerd tenzij de inzender aangeeft daar geen prijs op te stellen.
Agenda 2013
Ter inspiratie: de Agenda 2013 telt negen toezichtthema’s:

  1. Productaanbieders stellen het belang van de klant centraal
  2. Kwaliteit van financiële dienstverlening wordt beter
  3. Vermogensopbouwproducten en de advisering daarover worden verbeterd
  4. Niet-retailklanten krijgen een passende dienstverlening van financiële ondernemingen
  5. Pensioenen worden transparant en passend
  6. De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog
  7. De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig
  8. Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel
  9. Bedreigingen van de integriteit van de financiële sector worden effectief aangepakt
Reageer op dit artikel