nieuws

Vertrouwen in bestuurders financials laag

Branche

Vertrouwen in bestuurders financials laag

Het vertrouwen van Nederlanders in bestuurders en leidinggevenden van pensioenfondsen en woningcorporaties heeft een dieptepunt bereikt. Slechts 42% heeft in hen nog vertrouwen, zo blijkt uit onderzoek van bureau MarketResponse onder ruim 1.200 burgers naar het vertrouwen in dienstverleners in verschillende beroepsgroepen. Ook bestuurders van banken en verzekeraars staan er niet best op. Daar hebben 53% respectievelijk 52% van de overvraagden weinig of geen vertrouwen in.

Alle onderzochte beroepsgroepen hebben een negatieve vertrouwensscore. Dit betekent dat er meer Nederlanders zijn die weinig of geen vertrouwen hebben dan Nederlanders die wel alle vertrouwen hebben. Advocaten, notarissen en accountants komen er het beste vanaf, waarbij het vertrouwen in de laatstgenoemde beroepsgroep relatief het hoogst is. Slechts een kwart van de Nederlanders geeft aan weinig tot geen vertrouwen in accountants te hebben. Opvallend omdat ook accountants na het uitbreken van de financiële crisis regelmatig negatief het nieuws haalden.
Als belangrijkste redenen voor het gebrek aan vertrouwen geven de ondervraagden aan dat bestuurders en leidinggevenden vooral bezig zijn met persoonlijk gewin. Daarnaast zijn zij niet te spreken over de hoge salarissen en buitensporige bonussen van bestuurders en leidinggevenden. Ook worden risicovolle producten, woekerpolissen en fondsen met ‘foute investeringen’ als reden gegeven voor het tanende vertrouwen. De kennis, vaardigheden en ervaring van de leidingevenden in de financiële sector staan niet ter discussie. Mensen zetten met name vraagtekens bij de integriteit, betrouwbaarheid en eerlijkheid en betwijfelen of het klantbelang voorop staat.
 
 

Reageer op dit artikel