nieuws

Vaste Kamercommissie ontvangt CFD en Adfiz

Branche

Op de agenda van de Vaste Kamercommissie voor Financiën stond vanmiddag de aanbieding van de contra expertiserapporten door de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD), inzake de nieuwe vakbekwaamheidseisen Bgfo3. Gelijktijdig bood Adfiz, mede namens de NVGA, NVF en de OvFD, de gezamenlijk opgestelde consultatiereactie nogmaals aan.

Vaste Kamercommissie ontvangt CFD en Adfiz

De CFD ageert al langer tegen de nieuwe vakbekwaamheidseisen met driejaarlijke PE-examens en een inhaalexamen en vroeg Robin van Beem van advocatenkantoor Van Beem de Jong en Dik van Velzen van het Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings-, en Effectenbedrijf om hun visie te geven.  In hun rapporten concludeerden zij onder meer dat de PE-examens niet geschikt zijn om het beoogde doel van de minister te bereiken, onrechtmatig zijn, in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de belangen van de (particuliere en zakelijke) consument schaden. Vanmiddag heeft CFD haar contra expertiserapporten overhandigd aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Tijdens dit gesprek kregen CFD en Adfiz ook de ruimte om hun bezwaren nogmaals toe te lichten.

Alternatieve PE-regeling
Deze bezwaren raken de kern van het bouwwerk. “We hebben de Minister van Financiën en de leden van de Tweede Kamer opgeroepen om voor de geplande inwerkingtreding in 2014 de regelgeving over het ‘inhaalexamen’ en een ‘PE-examen’ alsnog ongedaan te maken. In plaats hiervan ligt het voor de hand dat er één verplicht (inhaal)programma op adviesvaardigheden en integriteit moet worden bijgewoond om de aansluiting bij de nieuwe vakbekwaamheidseisen te realiseren. En dat er voor permanente educatie een rechtvaardige PE-regeling wordt ingevoerd naar voorbeeld van andere kennisintensieve beroepen”, aldus de brancheorganisaties in een gezamenlijke verklaring.

Petitie tegen het verplichte PE- en inhaalexamen
Ook de lopende marktbrede petitie tegen het verplichte PE- en inhaalexamen is onder de aandacht van de Vaste Kamercommissie gebracht. De petitie is al bijna 6.500 keer ondertekend, en naar verwachting zal dit aantal deze week verder oplopen.
 

Reageer op dit artikel