nieuws

Thuismarkt speelt ING parten

Branche

ING Groep heeft de eerste kwartaalcijfers 2013 bekend gemaakt. Het operationeel resultaat van Insurance EurAsia, waar ook Nederland onder valt, bedroeg € 79 mln. Een forse daling tegenover de € 129 mln over het eerste kwartaal 2012 en de € 161 mln over het vierde kwartaal 2012.

Thuismarkt speelt ING parten

Het operationeel resultaat van Insurance EurAsia is wederom beïnvloed door lagere herbeleggingsopbrengsten en een daling van het schaderesultaat in Nederland. Een hoger aantal oversluitingen van bedrijfspensioenen in Nederland deden de omzet ten opzichte van het vierde kwartaal 2012 met 18,8% toenemen. Per saldo was de omzet echter gelijk aan dat over het eerste kwartaal van 2012.
De onderliggende nettowinst van ING Groep als geheel bedroeg € 800 mln (eerste kwartaal 2012: € 579 mln). Het eigen vermogen groeide met € 2,7 mld tot € 54,4 mld.
Hypotheken
Door een aanhoudende zwakte op de huizenmarkt en andere economische problemen in Nederland is een hogere reservering genoteerd op Nederlandse hypotheken. Deze risicokosten zijn in de eerste drie maanden opgelopen van € 33 mln naar € 82 mln. ING verwacht niet dat de Nederlandse economie en de huizenmarkt op korte termijn significant zullen verbeteren. Als spaartegoeden en opgebouwde waarden in gekoppelde verzekeringen buiten beschouwing worden gelaten, dan is bij circa 35% van het portfolio aan woninghypotheken de uitstaande hypotheekschuld hoger dan de werkelijke waarde van de woning.
Achterstanden
Het aantal hypotheken met een betalingsachterstand van meer dan negentig dagen bedroeg 0,9% (vierde kwartaal 0,7%) terwijl het totaal aantal hypotheken met een betalingsachterstand in drie maanden met 0,1% is toegenomen tot 1,5% van de totale portefeuille. Circa 19% van de Nederlandse hypotheekportefeuille van ING valt onder de Nationale Hypotheek Garantie.

Reageer op dit artikel