nieuws

Solvency II ongunstig voor kleine verzekeraar

Branche

Solvency II pakt nadelig uit voor klanten van kleinere verzekeraars met een beperkt en eenzijdig productaanbod: deze aanbieders zullen hun premies verhogen of helemaal stoppen met risicovolle producten met een lage marge. Dit voorspelt hoogleraar André Thibeault van de Vlerick Business School in Gent.

Solvency II ongunstig voor kleine verzekeraar

Thibeault ontwikkelde een model om de impact te voorspellen van Solvency II op premies, productaanbod en innovatie in de verzekeringsbranche. Deze Europese richtlijn moet de financiële stabiliteit en transparantie van verzekeraars vergroten, onder meer door de introductie van risicogewogen solvabiliteitseisen.

“Solvency II markeert de overgang van een eenvoudige, op boekwaarde gebaseerde berekening van het bufferkapitaal naar een complexe weging waarin risico centraal staat”, verduidelijkt Thibeault. Volgens hem heeft dat vooral gevolgen voor kleinere schadeverzekeraars; hun solvabiliteitsratio’s dalen het meest door de nieuwe richtlijn.

 

Diversificatie

Thibeault stelt dat juist grote, gediversifieerde verzekeraars goed zijn toegerust voor Solvency II. “Diversificatie is gunstig voor de solvabiliteitsratio’s. In het nieuwe regime bepalen risicoprofiel en rendement de kapitaalbuffer die de verzekeraar moet aanhouden. Verzekeraars met een breed productaanbod kunnen een hoog risicoprofiel of lage marge op het ene product compenseren met een laag risicoprofiel of hoge marge op een ander product.”

Voor klanten van kleinere verzekeraars met een beperkt productaanbod kan Solvency II nadelig uitpakken, waarschuwt Thibeault. “Voor producten met een hoog risico hebben zulke aanbieders geen andere keuze dan de winstgevendheid te vergroten. Dat kan slechts in beperkte mate door in de kosten te snijden. Het logische gevolg is dat ze de premies verhogen, of helemaal stoppen met dergelijke producten.”

 

Premiestijgingen

Toch is dit besef nog niet volledig doorgedrongen bij risk managers in de Benelux, zo blijkt uit een enquête van de Vlerick Business School. Zo verwacht 40% van de onderzochte risk managers een beperkte stijging van de  verzekeringspremies door de invoering van Solvency II, en dan met name voor brand- en bedrijfsschade, algemene aansprakelijkheid en milieu. 15 % denkt dat de prijzen juist zullen dalen.

Als het gaat om de gevolgen van het Europese solvabiliteitsregime voor innovatie en productaanbod, zijn de meningen verdeeld. Op deze punten zijn er ongeveer evenveel optimisten als pessimisten.

Wel verwacht een grote meerderheid dat de inkoop van verzekeringen complexer wordt: risk managers denken dat de verzekeraar meer informatie zal vragen en dat het langer duurt om een verzekering af te sluiten.

 

Uitstel

De invoering van Solvency II wordt waarschijnlijk opnieuw uitgesteld: naar verwachting krijgen verzekeraars tot 1 januari 2016 de tijd voor de implementatie van de Europese richtlijn. Volgens Thibeault kan uitstel leiden tot verwatering van de eisen, zoals eerder ook bij de regels voor banken (Basel III) is gebeurd.

_______

Prof. Dr. André Thibeault sprak eerder dit jaar tijdens het ACE Benelux Risk Forum op de Vlerick Business School in Gent. Risk Managers van toonaangevende bedrijven in de Benelux bespraken daar belangrijke thema’s op het gebied van beheersing van multinationale bedrijfsrisico’s.

Reageer op dit artikel