nieuws

Provisieverbod verhoogt de advieskwaliteit

Branche

De stelling ‘Het provisieverbod komt de kwaliteit van het advies ten goede’ prikkelde veel respondenten om te reageren op de Waarde van Advies Marktmeter (mei 2013). Een meerderheid (61%) van de 131 respondenten is het met de stelling eens.

Provisieverbod verhoogt de advieskwaliteit

Dat het provisieverbod de kwaliteit van advies verbetert, komt (indirect) door de stimulans om de behoefte van de klant als uitgangspunt te nemen en niet meer alleen productgericht te adviseren. Daarnaast zijn met de invoering van het provisieverbod de vaardigheden ‘verkopen’ en ‘adviseren’ uit elkaar getrokken. Dat betekent dat adviseurs hun adviesvaardigheden steeds meer aanscherpen om in dát vakgebied het verschil te maken. Eén van de respondenten merkte op dat klanten de waarde van een advies nu veel bewuster ervaren. Hoe beter het advies, hoe meer tevreden een klant is en hoe hoger de waardering wordt.

 

Kritische geluiden

Hoewel een meerderheid het met de stelling eens is, zijn er ook kritische geluiden. Zo zou advies minder toegankelijk zijn geworden en twijfelen sommigen of de toename van de kwaliteit puur en alleen door het provisieverbod komt. Ook merkte iemand op dat je de begrippen ‘kwaliteit’ en ‘provisie’ niet met elkaar kunt vergelijken.

 

Nieuwe stelling

Zoveel mensen, zoveel meningen. Ze vormen een prima indicatie om te ontdekken hoe de markt over aspecten in de (financiële) dienstverlening denkt. Daarom poneren we weer een nieuwe stelling: ‘Mijn grootste uitdaging voor de komende 2 jaar is om als adviseur een nieuw verdienmodel te implementeren.’

Bent u het hiermee eens of oneens? Schroom niet en geef u mening op de website.

Reageer op dit artikel