nieuws

Prijs is niet heilig, uw dienstenconcept wel

Branche

Om tot een goede prijsbepaling voor je diensten te komen, is meer nodig dan het toepassen van de kostprijsmethode. Sterker nog: een goed en duurzaam verdienmodel is sterk afhankelijk van uw bedrijfs- of dienstenconcept. Prijsbepaling is daarvan slechts een afgeleide. Maar hoe kom je in deze tijden van verandering tot een aanpassing van uw dienstverleningsconcept en de bijbehorende prijzen?

Prijs is niet heilig, uw dienstenconcept wel

Als ondernemer bepaalt u uw eigen tarief doorgaans door de totale kosten te delen door het aantal declarabele uren. Maar de dynamiek in de markt en de concurrentie vragen om een aanpassing van uw propositie en prijzen.

Standaardoplossingen bestaan niet

Helaas valt een standaardoplossing voor de beste propositie niet te geven. Er zijn vele factoren van invloed, niet alleen het aanstaande provisieverbod, maar ook de eisen aan vakbekwaamheid worden zwaarder. En dat gebeurt allemaal in een periode waarin het economisch slecht gaat en de zorgplicht aan de consument tegelijkertijd onveranderd van belang blijft.

Alles is mogelijk

U komt dan ook voor lastige vragen te staan: ‘Kan ik mijn huidige bedieningsconcept voortzetten?’ En ‘Wat wil en kan ik bieden onder de nieuwe omstandigheden?’ Misschien ziet uw dienstverlening er na 1 januari nog hetzelfde uit. Misschien ook niet. Sommige financieel dienstverleners kiezen voor standaardisering en digitalisering, anderen besluiten zich te richten op een concept van financiële planning voor ondernemers met complexe adviesvragen. Alles is mogelijk.

Zet die eerste stap

Maar keuzes maken, is niet makkelijk. Net zoals het niet voor iedereen comfortabel aanvoelt om de traditionele manier van werken los te laten. Logisch dat een passend bedrijfsconcept niet in één dag is gevonden. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Het stappenplan ‘Ontwerp van uw bedrijfsconcept’ helpt u om het proces te monitoren. En vooral ook: om die eerste stappen te zetten. Daarbij zult u zien dat prijsbepaling eigenlijk geen aparte stap is, maar een afgeleide van het dienstenconcept. Al zijn ze onderling onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de VVP leest u het complete artikel over prijsbepaling na het provisieverbod.

Reageer op dit artikel