nieuws

Persoonlijke risico’s: bescherm uw buitenlandse bestuurders

Branche

Als een bedrijf over de grens actief is, is het een flinke uitdaging om de persoonlijke risico’s waar de bestuurders aan bloot staan, te doorgronden. De verantwoordelijkheden van deze personen, de impact van mogelijke rechtszaken, en de wet- en regelgeving verschillen immers enorm van land tot land.

Persoonlijke risico’s: bescherm uw buitenlandse bestuurders

Allereerst is het belangrijk om te weten dat een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering normaliter in feite een combinatie is van verschillende dekkingen die de bestuurder(s) beschermen tegen diverse soorten aansprakelijkheid.

 

Bescherming vermogen onderneming

De eerste en meest voorkomende dekking is een vorm van bescherming van het eigen vermogen van een onderneming, wanneer die een bedrag moet uitkeren vanwege een claim gericht tegen de bestuurders van die onderneming. Maar vergist u zich niet: dit soort bescherming (‘Side B’) is alleen bedoeld voor de onderneming, niet voor de bestuurders zelf.

 

In de jaren 90 introduceerden verzekeraars een nieuw soort dekking, voor de risico’s die een bedrijf loopt bij beursfrauderechtszaken. Deze dekking (‘Side C”) maakt nu standaard onderdeel uit van de meeste bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Ook dit is in feite een bescherming van het eigen vermogen van een onderneming.

 

Bescherming vermogen bestuurder

Maar wat gebeurt er als een bedrijf de aansprakelijkheids- of advocaatkosten van zijn bestuurders niet voor zijn rekening kan of wil nemen?

 

Stel bijvoorbeeld dat een claim wordt gericht aan een bestuurder van een bedrijf dat insolvent is verklaard in een faillissementsprocedure. Dat betekent dat het bedrijf geen advocaatkosten mag betalen of claims mag vergoeden die gericht zijn aan zijn bestuurders.

 

Een ander voorbeeld is wanneer het een onderneming bij wet is verboden om garant te staan voor zijn bestuurders. Dit is vaak het geval bij rechtszaken waarbij een aandeelhouder van het bedrijf een claim indient tegen een bestuurder van dat bedrijf.

 

Voor deze gevallen is de ‘Side A’-verzekering ontworpen: deze biedt bestuurders een vangnet voor geldelijk verlies als gevolg van persoonlijke aansprakelijkheid.

 

Compliancerisico’s

In het geval van multinationals is het ontwikkelen van een verzekeringsprogramma dat de wereldwijde bestuurdersrisico’s beheert en dat aan alle eisen voldoet, nooit een eenvoudige taak. En als er onvoldoende wordt nagedacht over de inhoud van zo’n programma zijn er twee grote risicogebieden voor het bedrijf en zijn bestuurders, die een gevaar kunnen vormen voor hun financiële situatie: het uitvoeringsrisico en het nalevingsrisico (‘compliance’).

 

Beide risico’s kunnen beperkt worden door het programma zo in te richten dat elk van de drie dekkingen van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (Side A, B en C)  effectief wordt meegenomen. Hiervoor moet u duidelijk voor ogen hebben hoe het programma in de praktijk werkt. Dit houdt in dat u goed moet bekijken waar bij de drie types bestuurdersaansprakelijkheidsdekking de verzekerde risico’s zijn gelegen en waar claims mogelijk uitgekeerd moeten worden.

 

Wereldwijde polis niet altijd geschikt

Veel verzekeraars geven één wereldwijde verzekeringspolis af aan het moederbedrijf in het rechtsgebied van de moeder. Het doel is om zowel de bestuurders van het moederbedrijf als de bestuurders van de buitenlandse dochters, filialen en joint ventures te verzekeren.

Sommige landen, waaronder de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China), Mexico en Japan, stellen echter strenge eisen aan verzekeraars die binnen hun landsgrenzen opereren of zij verbieden het verkrijgen van verzekeringsdekking voor lokale risico’s bij verzekeraars die geen vergunning hebben in dat land. In zulke gevallen kan het bedrijf het compliance risico beperken door lokale polissen af te sluiten voor alle drie de types bestuurdersaansprakelijkheidsdekking, naast een paraplupolis voor het moederbedrijf.

 

Concurrentie bij uitkering claims

Maar hiermee wordt het uitvoeringsrisico niet weggenomen. Het kan gebeuren dat individuele bestuurders met lege handen komen te staan wanneer zij een claim ontvangen. Dit komt omdat door de claims die onder ‘Side B’ en ‘Side C’ (bescherming vermogen van de onderneming) vallen, het verzekerd bedrag al kan zijn uitgeput voordat de ‘Side A’ claims aan de beurt komen.

 

Wat betreft de ‘Side B’- en ‘Side C’-risico’s kan een paraplupolis het moederbedrijf extra dekking bieden (naast de lokale polissen) voor de verzekerbare belangen van de moeder bij de lokale dochters. De benodigde ‘Side A’-dekking kan dan vervolgens apart lokaal worden verkregen.

 

De zakelijke omgeving wordt steeds ingewikkelder. Daardoor  is het mogelijk dat het wereldwijd aanbieden van verschillende dekkingen die ondernemingen en bestuurders beschermen tegen diverse soorten aansprakelijkheid niet overal werkt, en voor de nodige uitdagingen zorgt. Zowel door bestuurders die heel begrijpelijk zekerheid willen, als door lokale autoriteiten die eisen dat verzekeringsprogramma’s compliant zijn. Alleen door de verschillende elementen te scheiden en hun wisselwerking te doorgronden, kan een multinational zichzelf en zijn bestuurders adequaat beschermen.

_____

Suresh Krishnan (foto) is General Counsel (hoofd juridische zaken) van de Multinational Client Group van de ACE Group. Hij is mede-auteur van het ACE Progress Report “Structuring Multinational Insurance Programs – Cross Border Challenges to Side A Directors and Officers Liability Insurance.

Voor meer informatie over complianceaspecten van multinationale risico’s kunt u contact opnemen met Leonie Ebbekink, Legal & Compliance Manager Benelux bij ACE. Leonie is bereikbaar  via leonie.ebbekink@acegroup.com of  010 289 3577.

 

Voor meer informatie over D&O verzekeringen kunt u contact opnemen met Michel Mackaaij, Financial Lines Manager Benelux bij ACE. Michel is bereikbaar via michel.mackaaij@acegroup.com of 010 289 3578.

Reageer op dit artikel