nieuws

Ook schadekantoren naar ander beloningsmodel

Branche

Ook intermediairbedrijven die zich louter bezighouden met niet-complexe producten, zijn druk bezig met het invoeren van nieuwe, directe beloningsmodellen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Hogeschool Arnhem Nijmegen in samenwerking met AM uitvoerde onder 810 intermediairbedrijven.

Ook schadekantoren naar ander beloningsmodel

Van de respondenten heeft 14% niet te maken met het verbod op provisie: zij adviseren en/of bemiddelen alleen in niet-complexe producten. Toch werken deze kantoren al substantieel met alternatieve verdienmodellen.
Bij de ondervraagde kantoren is het uurtarief over het algemeen de meest populaire beloningsvorm. Daarna volgt het verrichtingentarief. Op de derde plaats staat het serviceabonnement. Bij de overgang naar provisieloos werken is door kantoren die complexe producten adviseren, geen strikte keuze gemaakt voor één beloningsmodel: zij werken gemiddeld met drie beloningsmodellen naast elkaar, zo blijkt uit het onderzoek. Hoewel kantoren die zich niet met complexe producten bezighouden, nog zouden kunnen volstaan met werken op provisiebasis, kiest deze groep gemiddeld voor één extra beloningsmodel naast het provisiemodel.
De financieel adviseurs zijn het eens over het effect van het provisieverbod op hun omzet: die zal niet stijgen, verwacht 81%. Ruim de helft (55%) voorziet een daling van de inkomsten.
Meer resultaten in AMPlus 6 dat vandaag verschijnt.

Reageer op dit artikel