nieuws

‘Onvoldoende zicht op risico’s volmachtkanaal’

Branche

‘Onvoldoende zicht op risico’s volmachtkanaal’

Verzekeraars weten niet altijd precies welke risico’s ze lopen via gevolmachtigd agenten En dat “terwijl deze volmachten vaak wel blindelings worden vertrouwd”, aldus De Nederlandsche Bank (DNB) in haar maandelijkse nieuwsbrief. Samen met collega-toezichthouder AFM voert DNB op dit moment een onderzoek uit naar de risicobeheersing in het volmachtkanaal.

Het DNB-onderzoek gebeurt op basis van een self assessment en heeft drie pijlers: strategie, governance en data. ‘We kijken in hoeverre het gebruik van het volmachtkanaal onderdeel is van de strategie”, zegt Chetty Elsinga. Zij is bij DNB samen met Elsbeth Tramper verantwoordelijk voor het onderzoek onder alle verzekeraars die met volmachten werken. “Bij de governance gaat het om de beheersing van het uitbestedingsrisico. Bij data onderzoeken we de kwaliteit van de gegevens die de verzekeraar van de gevolmachtigd agent ontvangt.”
De AFM richt zich op de toegevoegde waarde van het volmachtkanaal en de invulling van de norm voor passende volmachtbeloning, die sinds 1 januari 2012 van kracht is. Tramper: “Door samen te werken, voorkomen we dat verzekeraars moeten meewerken aan twee aparte onderzoeken met deels overlappende vragen.”
Verzekeraars hadden tot 8 mei de tijd om de vragenlijsten in te vullen. In augustus worden de eerste resultaten gepresenteerd. Tramper: “Afhankelijk van de bevindingen bepalen we welke actie we ondernemen. Daar kunnen we niet op vooruitlopen. Maar als we het idee hadden dat alles in orde is, zouden we dit onderzoek niet doen ” DNB heeft het volmachtkanaal al langer op de korrel. Begin 2012 bombardeerde directeur Joanne Kellerman het tot een van de speerpunten van het toezicht.
 
 

Reageer op dit artikel