nieuws

Meebewegen met klant is zo gek nog niet

Branche

We vroegen meer dan 200 adviseurs naar hun ideeën over hoe zij de dienstverlening kunnen verbeteren. Hieruit komt naar voren dat de meeste adviseurs de grootste verbeteringen zien in het meebewegen met de klant en het verbeteren van de relatie.

Meebewegen met klant is zo gek nog niet

Adviseurs zijn het er unaniem over eens: klanten mogen van hen verwachten dat ze zich verdiepen in hun klant en hun leefwereld, niet handelen uit eigenbelang, goed luisteren en de juiste vragen stellen. Adviseurs zijn trots als ze zien dat hun klant tevreden is. Dit blijkt uit onderzoek naar de waarde van advies.

 

Luisteren en dóórvragen

30% van de adviseurs geeft aan dat ze verbetering zien door nog beter te luisteren naar de klant en door te vragen. 29% noemt het geven van advies op het juiste moment ook als een tweede aandachtspunt wat kan zorgen voor verbetering van de dienstverlening. 28% ziet kansen in het verbeteren van de deskundigheid.

 

Behendig in sociale media

Adviseurs merken op dat klanten steeds kritischer worden over de kwaliteit van het advies. Om hun dienstverlening te verbeteren, willen adviseurs zich onder meer op technisch gebied beter onderleggen. Bijvoorbeeld in het gebruik van sociale media. Ook uitbreiding van de adviesvaardigheden staat op het wensenlijstje. Daarnaast ziet een derde van de adviseurs ‘specialisatie’ en ‘kennisdeling’ als oplossing om het advies te verbeteren.

 

Uw mening

Hoe denkt u uw dienstverlening aan te kunnen passen aan de veranderende wensen van de klant?

 

Reageer op dit artikel