nieuws

Marco Keim: “Verzekeraars zijn meer dan ooit nodig”

Branche

In Amplus 6 dat vorige week is verschenen, staat het eerste interview met Marco Keim als nieuwe voorzitter van het Verbond van Verzekeraars. Over de woekerpolis en zijn agenda als Verbondsvoorzitter.

Marco Keim: “Verzekeraars zijn meer dan ooit nodig”

Op de vraag wat zijn agendapunten voor de komende twee jaar zijn, zegt Keim:  “Nog duidelijker maken wat onze rol in de samenleving is, wat we toe te voegen hebben. Als je kijkt naar de overheid en  werkgevers dan brengt dat met zich mee dat we als burgers steeds meer zelf zullen moeten doen en regelen. Neem financiële educatie. Dat wordt nog belangrijker. We moeten het daarom echt op de politieke agenda krijgen.  Het moet een verplicht vak worden wat ons betreft in het  lager en middelbaar onderwijs. Want als je zelf meer moet regelen kun je beter goed voorbereid zijn.”
Dan valt ook al snel het woord ‘woekerpolis’, want dat thema is cruciaal in dit verband. Om het vertrouwen te herstellen zal er toch eens een oplossing moeten komen. Keim: “Je moet reëel zijn. Misschien komt er wel nooit een streep onder. Wij doen wat binnen ons bereik ligt.  Dat is netjes uitvoering geven aan de afspraken die we gemaakt hebben. Ik ben ook blij met het oordeel van de minister daarover, dat was een positief geluid. We gaan nu door met het informeren van de klanten en welke opties ze hebben.”
Moet je als Verbond niet meer doen? Of is dit dossier vooral een zaak voor de individuele verzekeraar?
“Uiteindelijk zijn de regelingen voor de beleggingspolissen per maatschappij verschillend. Maar als verbond spreken we elkaar wel aan op de uitvoering. De zwakste schakel bepaalt nu eenmaal het imago van de branche. Ik kan niet alles oplossen. De AFM constateert dat 50% van de klanten nog niet de communicatie tot zich heeft genomen. Dat is niet verrassend. Mensen lezen niet alle post van verzekeraars.”
Die woekerpolis is wel de sleutel tot het herstel van vertrouwen. Mensen die er een hebben denken negatiever over verzekeraars. Wil je het vertrouwensprobleem oplossen, dan moet je die affaire oplossen op een wijze die de consument waardeert.
Aarzelend: “Ik denk dat we het echt willen oplossen en voor een groot deel ook al gedaan hebben. Op het moment dat je in contact treedt met de klant blijkt dat een groot deel van die polissen veel beter is dan consumenten denken, bijvoorbeeld omdat ze garanties bieden. Niet elke beleggingspolis heeft hoge kosten en met de compensatieregeling is die kostenkant ook hersteld. Maar er zit nog wel een gat tussen wat het verwachte rendement is en wat er straks uitkomt, vanwege tegenvallende rendementen. Het is heel belangrijk het daar tijdig met je klant over te hebben. Onze ervaring is dat als je er in slaagt daarover in contact te treden, de sleutel meestal wordt omgedraaid en het vertrouwen kan terugkeren. Sterker: vaak blijken consumenten bereid  om andere producten bij je af te nemen.”
 
Over de relatie tussen verzekeraar en intermediair is Keim ook helder: “Ik zie grote verschillen. Er zijn ondernemers die al lang overgeschakeld zijn op fee-basis. Voor 1 januari ging 92% van de Aegon-hypotheken, met een landelijk marktaandeel van 7%, al op fee-basis. De relatieve impact van het provisieverbod is kleiner dan we soms denken. Maar je hebt ook intermediairs die het niet redden en vastlopen.  Als ik voor mezelf en Aegon spreek, dan kan ik alleen maar zeggen dat we het intermediair een warm hart toedragen. En we hebben een prima relatie. Onze investeringen in het intermediair zijn niet minder geworden. Je moet het directe kanaal ook niet overschatten.
“Uiteindelijk bepalen klanten zelf waar en hoe ze verzekeringen kopen. We krijgen hier op jaarbasis 1 miljoen telefoontjes binnen van klanten. Vroeger zeiden we: ‘ga naar het intermediair’. Nu geven we ze zelf antwoord. Het past niet meer in deze tijd om klanten als eigendom te zien. Het is een vrij land. Als het intermediair iets niet leuk vindt en geen zaken meer wil doen met die ene verzekeraar, dan kan dat. De intermediair die klaagt dat wij direct zaken doen is bezig met een achterhaalde discussie.”
Het hele interview staat in AMPlus 6 dat vandaag verschijnt.

Reageer op dit artikel