nieuws

Kockelkoren zit internationale taskforce voor

Branche

AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren wordt voorzitter van de G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection.

Kockelkoren zit internationale taskforce voor

De taskforce is onder meer opengesteld voor G20-landen en OESO-landen en bestaat uit ruim 30 leden. In 2012 ontwikkelde de taskforce kernprincipes ter bevordering van de consumentenbescherming in de financiële sector.
Momenteel richt de task force zich op de ontwikkeling van effectieve aanpakken omtrent ‘drie geprioriteerde kernprincipes’. Dat zijn transparantie, gedragsaspecten in de financiële dienstverlening en klachtafhandeling en geschilbeslechting. De club baseert zich hiervoor op bestaande regelgeving en toezichtpraktijken van de deelnemende landen, rekening houdend met de verscheidenheid in marktstructuren.

Reageer op dit artikel