nieuws

Kifid zint op beperking keuzevrijheid bindend advies

Branche

Klachteninstituut Kifid wil de mogelijkheden van financieel dienstverleners beperken om een reeds gemaakte keuze voor aanvaarding van bindend advies later weer terug te draaien. Minister Dijsselbloem (Financiën) antwoordt dat op Kamervragen van PvdA-leden Nijboer en Mei Li Vos over de mogelijkheid om Kifid-uitspraken als niet-bindend te beschouwen.

Kifid zint op beperking keuzevrijheid bindend advies

Dijsselbloem geeft aan dat financieel dienstverleners zich gedurende procedures niet kunnen onttrekken aan de bindendheid van een advies. Voor nieuwe klachten kan dat nu wel, maar “het Kifid is van plan haar reglementen zo aan te passen dat een intrekking van de aanvaarding van de bindendheid van haar uitspraken alleen geldt voor contractuele verhoudingen die na deze datum zijn aangegaan”. Voor bestaande klanten zou een intrekking alleen kunnen gelden als de consument uitdrukkelijk op de verandering is gewezen en een reële mogelijkheid heeft gehad om zonder kosten de relatie te beëindigen. “Een intrekking zal bovendien nooit gevolgen hebben voor klachten over financiële diensten die al waren geleverd op het moment van intrekking van de aanvaarding van bindendheid. In dat geval heeft de consument immers geen mogelijkheid meer zelf consequenties te verbinden aan de veranderde opstelling van de financiële dienstverlener.” Dijsselbloem geeft aan in te willen stemmen met de reglementswijziging. De minister wil tevens onderzoeken of het mogelijk is zzp’ers en het mkb toegang te geven tot Kifid.
In beginsel houdt de dienstverlener de keuze om Kifid-uitspraken al dan niet als bindend te accepteren. “Buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan niet bindend opgelegd worden, tegen de wil van partijen”, zegt Dijsselbloem, verwijzend naar de grondwet. Wel zal binnenkort op de site van Kifid een lijst worden geplaatst met financiële dienstverleners die niet bij voorbaat bindend advies aanvaarden. Daarop staat circa 40% van de financieel adviseurs; banken en verzekeraars aanvaarden de uitspraken van de geschillencommissie en de commissie van beroep als bindend.

Reageer op dit artikel