nieuws

Intermediair helpt AFM met verbeteren brieven

Branche

Ruim 130 financiële dienstverleners hebben hun mening gegeven over de kwaliteit van de vergunningsverleningsbrief van de AFM. Naar aanleiding hiervan kwamen een aantal verbeterpunten naar voren die inmiddels zijn doorgevoerd. Zo heeft de toezichthouder de vrijstelling voor het nationale regime en de toelichting op de bezwaarmogelijkheden herschreven. De laatste tekst bevat voortaan ook een uitleg waarom bezwaar mogelijk is.

Intermediair helpt AFM met verbeteren brieven

De AFM heeft het onderzoek naar de brieven laten uitvoeren, omdat de kwaliteit en de duidelijkheid van de brieven die zij uitstuurt, kan worden verbeterd. De toezichthouder spreekt haar waardering uit voor de medewerking van de financiële dienstverleners en overweegt op korte termijn een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren.
“Het onderzoek is een van de vele manieren waarop de AFM met adviseurs en bemiddelaars in gesprek wil om gezamenlijk te kijken hoe de samenwerking met de markt en communicatie van de AFM kan verbeteren”, aldus de toezichthouder.

Reageer op dit artikel