nieuws

Grondaanbieder verbolgen over waarschuwing AFM

Branche

Grondaanbieder Grondontwikkeling Nederland is verbolgen over het bericht van de AFM, waarin consumenten worden gewaarschuwd voor grondbeleggingen. Het bedrijf stelt dat deze “ongenuanceerde en schadelijke” waarschuwing van de toezichthouder een verkrampend effect heeft op de grondmarkt in zijn geheel.

Grondaanbieder verbolgen over waarschuwing AFM

Consumenten worden volgens Grondontwikkeling Nederland onnodig bang gemaakt. “Het verleden heeft uitgewezen dat investeren in grond wel degelijk rendabel kan zijn”, aldus het bedrijf. Voor de financiële branche kennen we daarvoor de waarschuwing ‘Rendementen uit het verleden …’. De grondaanbieder zegt vervolgens dat de AFM met deze waarschuwing (AMnieuws 26 april) de indruk wekt dat de gehele grondmarkt bestaat uit partijen die beleggingsproducten aanbieden. “Maar wij bieden helemaal geen beleggingsproduct aan, wij verkopen grond. De grond komt in eigendom van de koper en is daarmee een tastbaar en concreet bezit. Wij zijn op geen enkele wijze verbonden met de AFM. Dergelijke berichtgevingen zijn echter schadelijk en tasten het imago van aanbieders van warme grond aan.” De term ‘warme grond’ staat in de toelichting voor particulieren van Grondontwikkeling Nederland overigens voor “grondposities in Nederland waarvan we 100% overtuigd zijn dat deze de beste toekomstperspectieven hebben”. Een aankoop op basis van speculaties dus, ook al geeft het bedrijf aan zich te baseren op gegevens die afkomstig zijn van “betrouwbare en herleidbare” bronnen.

AFM-toezicht geen meerwaarde
Grondontwikkeling Nederland staat open voor toezicht van de AFM, maar niet tegen elke prijs. “De financiële drempel voor dit toezicht is te hoog waardoor vergunning- en toezichtkosten doorberekend moeten worden naar de klant. Dit drukt de rendementsprognose en vergroot daarmee het risico van het product. Aangezien bescherming van de consument bij ons op de eerste plaats staat, heeft dergelijk toezicht zoals de AFM wenst geen meerwaarde voor een andere partij dan de AFM zelf. Het verleden heeft bovendien uitgewezen dat ondertoezichtstelling geen garantie biedt aan consumenten over de veiligheid van het product.”
Lees hier de gehele reactie van Grondontwikkeling Nederland.
 

Reageer op dit artikel