nieuws

Grensoverschrijdende activiteiten hebben veel impact op risicoprofiel

Branche

Grensoverschrijdende activiteiten hebben veel impact op risicoprofiel

Mkb-ondernemingen zijn steeds vaker actief in het buitenland. Dat levert niet alleen nieuwe omzetmogelijkheden maar ook risico’s op. De financieel adviseur is van onschatbare waarde bij het bepalen van het risicoprofiel en de juiste verzekeringsoplossing.

Vooral opkomende economieën in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, China en India hebben een grote aantrekkingskracht voor mkb-ondernemers. Zeker nu de consumptie in het eigen land achterblijft, zijn bedrijven op zoek naar nieuwe afzetgebieden. Maar de omvorming van een bedrijf tot een ‘multinational’ betekent ook dat de ondernemer te maken krijgt met nieuwe risico’s, waarvan hij de gevolgen over het algemeen niet volledig kan overzien.

 

Risicoprofiel

De risico’s verschillen sterk per regio en zijn zo divers dat zij niet kort zijn samen te vatten. ACE heeft een aantal mondiale risico’s geanalyseerd en van commentaar voorzien in het onderzoeksrapport ‘ACE Europan Risk Briefing: emerging risks, global challenges’.

Bij het doorbladeren van dit rapport wordt duidelijk dat het voor een ondernemer ondoenlijk is om zonder financieel adviseur een volledig beeld te krijgen van alle voor hem geldende risico’s, laat staan dat hij in staat is daar de juiste dekking bij te vinden.

 

De financieel adviseur kan samen met zijn zakelijke relatie een risicoprofiel opstellen, waarin de mogelijke buitenlandse risico’s worden geïnventariseerd. Op basis daarvan kan hij de juiste verzekeringsoplossing bepalen.

Toename risico’s

Zaken doen in het buitenland betekent bijvoorbeeld een toename van het aantal grensoverschrijdende  zakenreizen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Europese multinationals denkt dat zij de komende vijf jaar te maken krijgt met toenemende risico’s met betrekking tot deze reizen. Het gaat daarbij niet alleen om materiële schade, maar ook om de veiligheid van de reizende medewerkers.

Voorbeeld

Hoe belangrijk het is om de juiste verzekeringsvormen te adviseren, blijkt uit dit voorbeeld: in 2010 legden stakingen en rellen in Bangkok het zakenverkeer met Thailand geheel stil. Dit leidde tot veel schades omdat bedrijven niet aan hun leveringsverplichting konden voldoen. De bedrijven dienden een claim in op basis van de terrorismeclausule. Vergeefs, omdat de rellen in Thailand bestempeld werden als binnenlandse onlusten.

Ook op het gebied van politiek geweld en terroristische aanslagen zijn er dus geen ‘one size fits all’-oplossingen. Een dekking op maat kan daarom alleen tot stand komen bij een adviseur of verzekeraar die inzicht heeft in de lokale wetten en regels.

Voor meer informatie over multinationale risico’s kunt u contact opnemen met Leonie Ebbekink, Legal & Compliance Manager Benelux bij ACE. U kunt haar bereiken op: e-mail: leonie.ebbekink@acegroup.com, tel. 010 289 3577

 

Reageer op dit artikel