nieuws

‘Door het provisieverbod komt het echt aan op de toegevoegde waarde van een goed financieel advies’

Branche

Het Financieele Dagblad publiceert een reeks artikelen over de gevolgen van het aankomende provisieverbod voor complexe producten. In het eerste artikel wordt belicht dat consumenten niet willen betalen voor advies over financiële producten. Ook in andere media is hierover te lezen, zoals bijvoorbeeld in De Telegraaf.

Het provisieverbod zal de concurrentie verder aanwakkeren. Waarbij verwacht wordt dat niet alle partijen zelfstandig verder kunnen. Door het provisieverbod moet de sturende werking tot het verleden gaan behoren. De adviseur is er voor onafhankelijk advies, dat afzonderlijk en rechtstreeks door de klant moet worden betaald.

 

Danny van der Eijk, lid van de raad van bestuur van Achmea, voorziet ingrijpende gevolgen door het provisieverbod. “De concurrentie zal toenemen, is zijn verwachting. De eisen aan verzekeraars zullen strenger en objectiever worden en de druk van de markt op de prestaties wordt groter”, zegt Van der Eijk in het Financieele Dagblad van 13 november 2012.

 

Uit onderzoek  van Avéro Achmea blijkt dat het aankomende provisieverbod niet per se als negatief wordt gezien, maar dat het zelfs als een positieve ontwikkeling wordt ervaren. Dit gaven zowel adviseurs, consumenten en zakelijke klanten in het onderzoek van GFK en MetrixLab aan. Ook als het betekent dat klanten daadwerkelijk de kosten zelf gaan betalen.

Maar liefst 45% van de zakelijke klanten is van mening dat de veranderende wetgeving zal leiden tot een beter advies. 42% van de ondervraagde consumenten is dezelfde mening toegedaan. 29% van de zakelijke klanten zegt vervolgens ook geneigd te zijn om tegen betaling financieel advies in te winnen. Dit percentage ligt bij consumenten iets lager (21%). Maar ook hier vormt het voor de meerderheid geen aanleiding om geen advies in te winnen.

Het doel van de wijzigingen in de markt is ook een transparante markt met hoge(re) advieskwaliteit, waarbij het klantbelang voorop staat. Avéro Achmea verwacht dat de klant langzamerhand zal wennen aan het betaalbaar maken van advies. Wat daarbij helpt is, dat het advies waardevol is.

 

Praat mee

Zijn uw klanten voldoende overtuigd van de toegevoegde waarde van uw financieel advies? Zo ja, waar leidt u dat uit af?

Reageer op dit artikel