nieuws

‘Dit stelsel is bizar’

Branche

Dik van Velzen, adviseur bij Nibe-SVV, schreef op verzoek van de Commissie Financiële Dienstverlening een rapport over de nieuwe deskundigheidseisen die volgend jaar voor de financiële branche moeten gaan gelden. In een interview met AM licht hij zijn mening toe: er blijft weinig heel van het voorgestelde vakbekwaamheidsbouwwerk. “Dit stelsel is bizar.”

‘Dit stelsel is bizar’

Van Velzen stelt ten eerste vraagtekens bij een van overheidswege opgelegd vakbekwaamheidsstelsel. “Bemoeienis van de overheid met de vakbekwaamheid is alleen te rechtvaardigen als er een maatschappelijk belang mee gemoeid is. Dat is het geval als er door tekortschietende vakbekwaamheid grote groepen consumenten tekortgedaan worden. Natuurlijk zijn er misstanden geweest, maar waren die het gevolg van een gebrek aan vakbekwaamheid of kwam dat door het provisiestelsel? Dat is nooit uitgezocht. En zelfs als de problemen aan de vakbekwaamheid lagen, waren die nog beperkt tot leven- en hypotheekproducten. Maar nu worden er zelfs vijf verschillende schadediploma’s ingevoerd.”
Waanzin
Een van de grootste bezwaren van Van Velzen geldt het verplichte driejaarlijkse herexamen voor diplomahouders. “Er is bij mijn weten geen beroepsgroep ter wereld die dergelijke eisen heeft. Volgens de plannen is tegen een (her)examenuitslag bovendien geen beroep mogelijk. Het is toch waanzin als een overheid zegt dat iemand zijn beroep niet meer mag uitoefenen, als die beroepsuitoefening zelf nooit is getoetst? En dat zonder beroepsmogelijkheid? Dat is in mijn ogen in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens”, zo stelt Van Velzen. “Laat er geen misverstand over bestaan; ik ben vóór vakbekwaamheid. Daar ben ik al zo ongeveer mijn hele leven mee bezig, maar dit stelsel met door de overheid vastgelegde toetstermen is bizar. En niemand protesteert. Nou ja, hooguit op details.”
Het ministerie van Financiën is overigens bezig met een marktconsultatie over het functioneren van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).
Lees meer in AM9

Reageer op dit artikel