nieuws

Beloningsbeleid verzekeraars nog niet op orde

Branche

Verzekeraars hebben nog een weg te gaan om hun beloningsbeleid in lijn te brengen met de regeling die hiervoor sinds 2011 geldt. Dit constateert toezichthouder De Nederlandsche Bank op basis van een onderzoek onder zeven grote banken en verzekeraars in de tweede helft van 2012. Zo zijn er nog altijd individuele beloningen die niet voldoen aan het principe van een beheerst beloningsbeleid.

Beloningsbeleid verzekeraars nog niet op orde

Hoewel DNB constateert dat de “mindset” binnen de sector in een jaar tijd zichtbaar is veranderd  en dat instellingen zich willen committeren aan de regels is er volgens de toezichthouder nog “werk aan de winkel”. Bij alle onderzochte instellingen werden één of meer tekortkomingen geconstateerd. Zo zijn verbeteringen nodig in de “risicocorrectie van performancemanagement en in de controlesystemen voor een beheerste administratie”. Daarnaast zijn de banken en verzekeraars nog niet voldoende transparant en zijn onder meer de cijfers over beloningen vaak niet specifiek genoeg. DNB stelt dat de banken en verzekeraars nu zelf aan zet zijn om om hun eigen beloningsbeleid te monitoren, bijstellen en waarborgen naar de letter en de geest van de Regeling beheerst beloningsbeleid. Deze geldt per 1 januari 2011 en regelt onder meer de risico’s van variabele beloningen.

Reageer op dit artikel