nieuws

AFM bepleit aandacht voor beleggingsverzekering

Branche

AFM bepleit aandacht voor beleggingsverzekering

Consumenten, adviseurs en verzekeraars moeten aandacht houden voor de afwikkeling van de problemen die kunnen ontstaan door tegenvallende opbrengsten van beleggingsverzekeringen. Dit stelt toezichthouder AFM naar aanleiding van onderzoek onder houders van zo’n polis. Vooral beleggingsverzekeringen die bedoeld zijn voor de aflossing van een hypotheek of aanvullend inkomen na pensionering vragen volgens de toezichthouder om actie.

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat zeker enkele honderdduizenden houders van een beleggingspolis nog geen actie hebben ondernomen. Verzekeraars moeten zich wat de toezichthouder betreft naast het informeren van hun klanten blijven inzetten om hen te activeren. “Zo moeten klanten weten dat ze kosteloos kunnen overstappen naar een ander opbouwproduct”, aldus de AFM die stelt de effectiviteit van deze nazorg mee te nemen in haar toezicht. 
De toezichthouder constateert dat adviseurs hun klanten steeds vaker benaderen voor een kosteloos hersteladvies. “Ook die inspanning is nog steeds nodig, omdat een deel van de adviseurs nog te weinig doet”, aldus de AFM.
RTL-Z meldde maandag dat de AFM meer compensatie wilde voor beleggingsverzekeringen. De toezichthouder nuanceert dat beeld enigszins. Welliswaar heeft de AFM altijd aangegeven dat de beleggingsproducten ondoorzichtig en mogelijk niet passend waren maar constateert ze tegelijkertijd dat voor het eerste probleem in meerdere schikkingen een civielrechtelijke tegemoetkoming is afgesproken voor de hoge kosten van producten. “Daarnaast valt niet uit te sluiten dat consumenten in individuele gevallen bij de rechter kunnen aantonen dat de civielrechtelijke zorgplicht bij de verkoop van hun product is geschonden”, aldus de AFM. De toezichthouder wijst erop dat de nieuwe zorgplicht- en adviesregels sinds 2006 gelden. “Het overgrote deel van de beleggingsverzekeringen zijn (ver) voor 2006 afgesloten.”

 

Reageer op dit artikel