nieuws

Adviseurs willen DNB dwingen tot afgifte vergunning

Branche

Een aantal financieel adviseurs probeert al enige tijd bij DNB een vergunning te krijgen voor hun opgerichte Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij (OAWM). DNB weigert echter om de benodigde vergunning af te geven, onder andere omdat de nieuwe maatschappij volgens de toezichthouder niet voldoet aan de zware solvabiliteitseisen. De initiatiefnemers hebben nu bij de bestuursrechter in Rotterdam een beroepsprocedure aangespannen tegen DNB.

Adviseurs willen DNB dwingen tot afgifte vergunning

De rechter is gevraagd om DNB te dwingen de aangevraagde vergunning af te geven.
De OAWM wil een 100% transparant werkende verzekeraar zijn die de winst volledig laat terugvloeien naar de polishouders. Die transparantie wordt bereikt door alle werkzaamheden van de verzekeraar onder te brengen in een speciaal hiertoe opgerichte serviceprovider. Het risico wordt volledig ondergebracht in een herverzekeringscontract dat is afgesloten met Lloyd’s -underwriter Liberty Syndicate. De initiatiefnemers zijn van mening dat dit herverzekeringscontract voldoende zekerheden biedt om een vergunning te verkrijgen van DNB.
“Als de rechter oordeelt dat DNB de aangevraagde vergunning moet afgeven, dan wordt het voor alle (onafhankelijk) adviseurs van Nederland mogelijk om een 100% transparant opererende onderlinge waarborgmaatschappij op te richten voor hun eigen relaties. Adviseurs die hiertoe besluiten, worden via hun onderlinge waarborgmaatschappij mede-eigenaar van de serviceprovider”, aldus OAWM. De toezichthouder doet op dit moment geen uitspraken over de zaak.

Reageer op dit artikel