nieuws

Adfiz start petitie tegen vakbekwaamheidseisen

Branche

Adfiz start petitie tegen vakbekwaamheidseisen

Na de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) is ook Adfiz in het geweer gekomen tegen het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel. De intermediairvereniging heeft een petitie opgesteld om te protesteren tegen het invoeren van verplichte PE-examens en examens voor inhaalprogramma’s.

“Veel brancheorganisaties in de financiële dienstverlening hebben zich in grote mate ingezet om bij te dragen aan de kwaliteit van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. In uitgebreide overleggen en in consultatiereacties hebben wij gezamenlijk uitvoerig bezwaarpunten aan de orde gesteld tegen een verplicht driejaarlijks PE-examen bij het CDFD en het ministerie. Ook in publicaties hebben deze organisaties regelmatig  tegen het verplichte PE-examen geprotesteerd. Wij allen hebben daarvoor geen enkel gehoor gevonden”, aldus Adfiz.
De organisatie heeft twee weken terug bij Financiën aangegeven een petitie voor te bereiden om de bezwaren vanuit de branche kracht bij te zetten. Die petitie is nu online te vinden op www.petities.nl.
“Het examenstelsel voor PE en inhaalprogramma’s wordt door de beroepsbeoefenaars niet begrepen en niet ondersteund”, stelt Adfiz. “Dit stelsel creeert grote onzekerheid over het kunnen uitoefenen van het beroep en bedrijf. Elke drie jaar wordt de bekwaamheid van de adviseur om zijn vak uit te oefenen volledig opnieuw ter discussie gesteld. Het niet halen van het PE-examen betekent dat de adviseur zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Dit stelsel brengt de continuïteit van het uitoefenen van het beroep en het ondernemen in gevaar.” Volgens Adfiz draagt het stelsel niet bij aan de verhoging van de kwaliteit, werkt het de gewenste professionalisering tegen en is het onnodig kostenverhogend. “Dit stelsel vormt daarmee een rem op de gewenste instroom van jonge beroepsbeoefenaars.”
In de petitie vraagt Adfiz de minister van Financiën en de Tweede Kamer om de regelgeving alsnog ongedaan te maken voor de geplande inwerkingtreding in 2014. Als alternatief stelt de vereniging voor een verplicht (inhaal)programma op adviesvaardigheden en integriteit en een studiepuntensysteem in te voeren.

Reageer op dit artikel