nieuws

Woonakkoord pakt slecht uit voor laagste inkomens

Branche

Door het Woonakkoord dreigen sociale huurwoningen onbetaalbaar te worden voor hun primaire doelgroep: mensen met lage inkomens, zo meldt de Volkskrant vandaag op de voorpagina. De krant baseert zich op een onderzoek van Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft, in opdracht van corporatie de Vernieuwde stad.

Woonakkoord pakt slecht uit voor laagste inkomens

Als de woningcorporaties de huren bij verhuizingen verhogen tot het maximale niveau, worden de meeste huurwoningen onbereikbaar voor grote groepen minima. “Die groepen kunnen dan nog maar 2% van alle sociale huurwoningen betalen.”
Door het Woonakkoord dat minister Stef Blok in februari sloot met D66, ChristenUnie en SGP zitten woningcorporaties in geldnood, aldus de Volkskrant. “Zij moeten een heffing van 1,7 miljard betalen, bijna twee maanden huurinkomsten. Dat geld zullen ze grotendeels ophalen door hun huurders meer geld te vragen.” Corporaties zouden steeds vaker aankloppen bij het Nibud met de vraag wat zij huurders verantwoord kunnen vragen zonder te maken te krijgen met betalingsachterstanden en huisuitzettingen.
Verder in de Volkskrant:
Dekking pensioenen in maart fors gestegen
(pag. 24)
Provisieverbod voor beleggingsbedrijven
(pag. 24)

Reageer op dit artikel