nieuws

Wollige taal in rapport over code voor verzekeraars

Branche

“Het Verbond van Verzekeraars gaat bekijken hoe de adviezen van de Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars (MCV) kunnen worden opgenomen in de huidige Governance Principes en hoe de toekomstige rol van de MCV kan worden ingevuld.” Zo reageert het Verbond vandaag op de aanbevelingen van de MCV over de toekomst van de Governance Principes. Maar, wat staat hier nu eigenlijk?

Wollige taal in rapport over code voor verzekeraars

Wat zijn de Governance Principes?
De Governance Principes zijn twee jaar geleden opgesteld door het Verbond, náást de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars. Maar de Governance Principes worden, om het simpel te houden, ook wel Code genoemd. Een speciale commissie, de Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars ziet toe op de naleving en doet zo nu en dan aanbevelingen.
Wat heeft de commissie nu geadviseerd?
De MVC heeft de opdracht gekregen om te bekijken of de Code moet worden aangepast en komt nu met drie aanbevelingen.
1. Verzekeraars moeten zich gericht inspannen om het consumentenvertrouwen te herstellen.
2. Er moeten enkele specifieke bepalingen aan de Code worden toegevoegd, zodat een aantal belangrijke aspecten van de Code (de verantwoording over de naleving en het compliant zijn met wetgeving) zwaarder wordt aangezet.
3. De monitoring van de naleving van de Code kan worden beperkt tot de groep verzekeraars voor wie de Code écht relevant is.
Wat vindt het Verbond daarvan?
Eigenlijk vrij weinig, zo lijkt het. Het Verbond zegt in een persbericht “overeenkomsten te zien tussen deze aanbevelingen en de ambities van de sector binnen VerzekeraarsVernieuwen, het bestaande branchebrede reputatieprogramma gericht op vertrouwensherstel”. Jawel, dat programma hebben we óók nog. Verder is het Verbond het eens met het advies van de MCV om de Governance Principes voorlopig niet grootscheeps aan te passen maar verzekeraars eerst de kans te geven de principes “te internaliseren in de bedrijfsprocessen en te relateren aan bestaande gedragscodes.”

Kortom?
Echt veel zoden lijken de Governance Principes niet aan de dijk te zetten. En hoe lang ze nog als aparte code zullen bestaan is maar de vraag. De MVC zegt aan het einde van haar rapport namelijk dat in de toekomst “een nieuwe Code kan worden ontwikkeld” én dat bij de totstandkoming daarvan “de bestaande gedragscodes moeten worden betrokken. De Gedragscode Verzekeraars is het fundament voor het opereren van het Verbond van Verzekeraars en zijn leden”, aldus de MVC. Ook zou voor de monitoring van de Governance Principes kunnen worden overgestapt op een tweejarige cyclus. “De Commissie heeft eind 2012 geconstateerd dat de naleving van de Code behoorlijk goed is en ziet geen reden om in 2013 een zelfde onderzoek te doen.”

En nu?
Het Verbond geeft in een persbericht aan nog te zullen “bekijken hoe de toekomstige rol van de MCV kan worden ingevuld”. Een erebaantje lijkt het vooralsnog niet.

Reageer op dit artikel