nieuws

Verbond voegt zich in pandrechtzaak

Branche

Verbond voegt zich in pandrechtzaak

Het Verbond van Verzekeraars voegt zich in de pandrechtzaak die door de rechtbank Rotterdam is doorverwezen naar de Hoge Raad. Een cassatieadvocaat onderzoekt op dit moment hoe namens het Verbond invulling gegeven kan worden aan de zaak die moet bepalen of er wel of geen pandrecht mogelijk is op assurantieportefeuilles. De kwestie vloeit voort uit de afwikkeling van het faillissement van Cinjee Advies.

“Een negatieve uitspraak van de Hoge Raad kan grote financiële gevolgen hebben voor verzekeraars”, aldus woordvoerder Geertje Janssen namens het Verbond. “Daarom hebben we besloten ons als derde te voegen in deze zaak.”
Het draait in de zaak,  waarbij de rechtbank om een oordeel van de Hoge Raad vraagt, om een bedrijf uit Den Haag dat in 2008 voor € 2 mln werd verkocht aan Cinjee Advies. Voor de afronding van de verkoop werd een lening vastgesteld die Cinjee Advies in termijnen zou terugbetalen. Hierbij gold een eigen assurantieportefeuille van Cinjee als onderpand. Hoewel een deel van de lening daadwerkelijk werd terugbetaald, verlangt de eiser van Cinjee-curator Eddy Butin Bik de bevestiging dat er pandrecht mogelijk is op een assurantieportefeuille. Op die manier heeft de eiser meer kans op terugbetaling van het restant van de lening uit de boedel van het failliete Cinjee Advies. Butin Bik betwist in deze zaak dat er pandrecht op een assurantieporteuille gevestigd kan worden.

Reageer op dit artikel