nieuws

Verbond: ‘Dienstverlening kan beter’

Branche

Het Verbond van Verzekeraars noemt de uitkomsten van het Dashboard Klantbelang van de AFM een steun in de rug, “maar de sector ziet nog ruimte voor verbetering”. Met name de nazorg bij beleggingsverzekeringen kan nog een stuk beter, al wijst de koepelorganisatie in dat verband op de verantwoordelijkheden van klant en adviseur.

Verbond: ‘Dienstverlening kan beter’

De tien grootste banken en verzekeraars bedienen de klant steeds beter, Vooral bij aov’s hebben verzekeraars vooruitgang geboekt volgens de AFM: de score gaat daar van 2,5 naar 4 op een schaal van 5. “Onze branchebrede inspanningen, zoals met het programma VerzekeraarsVernieuwen, beginnen vruchten af te werpen”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.
De nazorg voor klanten met een beleggingspolis wordt gewaardeerd met een 2,1, oftewel “reden tot aandacht” volgens de AFM. Het Verbond lijkt daar iets anders over te denken: “De verzekeringssector vindt het ook van belang dat consumenten met een beleggingsverzekering nagaan of, en zo ja op welke manier, zij verbetering in hun situatie kunnen aanbrengen.” Aanbieders zijn actief geweest door overstapdrempels weg te nemen, klanten te informeren en alternatieve producten te ontwikkelen, aldus het Verbond. “De AFM heeft er terecht op gewezen dat adviseurs klanten kosteloos hersteladvies moeten bieden. Deze inspanningen zullen volgens het Verbond ook dit jaar worden voortgezet en worden hopelijk versterkt door een actieve rol van zowel de consument als de adviseur. Aanbieders en financiële adviseurs moeten hierin ieder hun eigen verantwoordelijkheid nemen.”
 

Reageer op dit artikel