nieuws

Oud-directeur PensioenPlanner verzamelt klachten over AFM

Branche

Oud-directeur Patrick Jaspers van het voormalige adviesbedrijf PensioenPlanner is bezig om klachten te verzamelen van intermediairs die zich benadeeld voelen door juridische stappen van de AFM. Met de verzamelde klachten wil hij uiteindelijk bij de politiek aandacht vragen voor het “schrikbewind” dat de toezichthouder in zijn optiek voert. Zelf heeft hij juridische hulp ingeroepen om de AFM aansprakelijk te stellen voor het faillissement van PensioenPlanner vorig jaar.

Oud-directeur PensioenPlanner verzamelt klachten over AFM

“Mijn missie is een bijdrage te leveren om de AFM weer te laten uitvoeren waarvoor ze is opgericht en te laten stoppen een schrikbewind te voeren en assurantietussenpersonen op basis van onrechtmatige daad de nek om te draaien”, vertelt Jaspers in een korte toelichting op zijn klachtenmeldpunt. Hij is ervan overtuigd dat zijn bedrijf onnodig de nek is omgedraaid doordat de AFM hangende een onderzoek naar PensioenPlanner naar buiten bracht dat er bij het bedrijf sprake zou zijn van misleiding en een aantal mogelijke andere overtredingen. Een dergelijke handelswijze zou volgens Jaspers, die zichzelf door de imagoschade nu Peter-Pat noemt, ook ettelijke andere financiële dienstverleners hun bedrijf hebben gekost.
Zijn advocaat Guido Roth, van het Amsterdamse Spigt Litigators, bevestigt het algemene beeld dat Jaspers schetst. “Ik kom in mijn praktijk regelmatig gefundeerde klachten over de handelswijze van de AFM tegen. Lang niet alle partijen procederen daarover. Voor zover ze dat wel doen krijgen ze ook regelmatig gelijk van de bestuursrechter omdat de juridische onderbouwing niet deugt.” Volgens Roth komen lang niet al die uitspraken in de openbaarheid omdat ze vaak niet worden gepubliceerd.
In de zaak rondom PensioenPlanner noemt de advocaat het “onbehoorlijk en dus onrechtmatig” dat de AFM een persbericht plaatst op het moment dat het onderzoek nog gaande was. Bovendien staat de geheimhoudingsplicht volgens Roth in de weg van dergelijke persberichten. “Als de AFM meent dat mogelijk sprake is van overtredingen dan dient ze dat niet te publiceren maar eerst zeker te weten. Daarna kan ze eventueel bij wet geregelde maatregelen opleggen, die betrokkenen vervolgens aan de rechter kunnen voorleggen.”

Reageer op dit artikel