nieuws

Opstelten werkt aan bestuursverbod voor frauduleuze bestuurders

Branche

Opstelten werkt aan bestuursverbod voor frauduleuze bestuurders

Als het aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ligt krijgen rechters meer mogelijkheden om bestuurders die zich met faillissementsfraude bezighouden buiten spel te zetten. In een wetsvoorstel, dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, heeft de minister onder andere een maatregel opgenomen die ervoor zorgt dat de frauduleuze bestuurders maximaal vijf jaar geen rechtspersoon kunnen besturen. Er komt een openbaar register waar (online) is na te gaan wie een bestuursverbod heeft.

Opstelten wil faillissementsfraude effectiever bestrijden en verhinderen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten via allerlei omwegen en met nieuwe ondernemingen ongehinderd kunnen voortzetten. Het wetsvoorstel betreft alle rechtspersonen – verenigingen, stichtingen, NV’s, BV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Veel bedrijven zijn in de vorm van een rechtspersoon opgericht. Vereist is dat het onbehoorlijk bestuur zich in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf heeft voorgedaan. Een bestuurder moet daarbij ‘in ernstige mate’ tekort zijn geschoten in zijn verplichtingen, bijvoorbeeld als zaken vlak voor een faillissement zijn weggesluisd om schuldeisers te benadelen. Ook wil Opstelten het bestuursverbod kunnen opleggen als sprake is van kort op elkaar volgende faillissementen met dezelfde bestuurder. De grens ligt bij drie faillissementen in drie jaar, tenzij de bedrijven kopje onder zijn gegaan door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zoals een betalingsweigering van een grote debiteur.  Verder biedt de regeling de mogelijkheid bestuurders aan te pakken die achter een web van rechtspersonen zitten om fraude te maskeren.  
Zowel de officier van justitie als de curator kunnen de rechter vragen een civiel bestuursverbod uit te spreken. Het betekent dat betrokkene niet langer als bestuurder kan aanblijven bij het failliete bedrijf en bij eventuele andere rechtspersonen. Ook kan hij niet opnieuw bestuurder of commissaris worden.

Reageer op dit artikel