nieuws

Meer ruimte in DVD voor eigen propositie

Branche

De AFM heeft na de marktconsultatie tien wijzigingen doorgevoerd in het nieuwe standaard dienstverleningsdocument (DVD). Financiële dienstverleners krijgen onder meer extra ruimte om hun eigen propositie kenbaar te maken.

Meer ruimte in DVD voor eigen propositie

Uit reacties op de consultatie bleek dat ondernemingen meer flexibiliteit wilden in het DVD om hun dienstverleningsconcept en de daarbij behorende kosten tot uitdrukking te kunnen brengen. Daarom biedt het DVD nu ruimte om verschillende kostentarieven te hanteren voor verschillende doelgroepen. Ook is gekozen voor het opnemen van open tekstvelden. Daarin kan de onderneming bijvoorbeeld een nadere toelichting geven op de weergegeven standaardtarieven. “Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken dat het adviestarief voor een consument of ondernemer verschillend is”, aldus de AFM.
Uit de ongeveer zestig consultatiereacties kwam verder de wens om productcategorieën zichtbaar te maken in het DVD. Zo weet de consument meteen of de aanbieder het product heeft waar hij naar op zoek is. Deze wens van de markt wordt niet gehonoreerd. “De wens om productcategorieën zichtbaar te maken is naar onze mening tegenstrijdig met het verminderen van de focus op producten. Daarnaast is de AFM van mening dat de consument in de oriëntatiefase veelal nog niet in staat zal zijn om zijn dienstverleningsvraag te vertalen naar een concrete productoplossing. Om deze reden is het weergeven van producten naar onze mening niet van toegevoegde waarde in deze fase.”
Wel aangepast wordt de kostentabel in het DVD. “Die is aangepast zodat de kosten voor advies en bemiddeling niet langer optellen tot een totaalbedrag. De AFM heeft besloten om verder geen onderscheid aan te brengen in de kostenweergave door adviseurs/bemiddelaars en aanbieders.”
Vanaf 1 juni 2013 kunnen financiële ondernemingen een nieuw standaard DVD aanmaken met behulp van de ‘DVD-generator’, een “speciale applicatie” van de AFM. Met de DVD-generator kunnen financiële ondernemingen zelf gemakkelijk een DVD maken dat voldoet aan de wettelijke eisen die vanaf 1 juli 2013 gelden.

Reageer op dit artikel