nieuws

Kifid wil verplichte opvolging uitspraken

Branche

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) vindt dat haar uitspraken altijd bindend moeten zijn. Het klachteninstituut heeft hiervoor een wetswijziging bepleit naar aanleiding van een publicatie in het Financieele Dagblad van vandaag. Hieruit blijkt dat 40% van de tussenpersonen, ruim een kwart van de vermogensbeheerders en een kwart van de verzekeraars zich niet gebonden acht aan uitspraken van het Kifid.

Kifid wil verplichte opvolging uitspraken

Alle financiële instellingen in Nederland zijn verplicht om zich aan te sluiten bij het Kifid. Ze mogen echter zelf bepalen of ze gehoor geven aan de uitspraak van het klachtenloket. ,,We zien in deze crisistijd dat vooral de kleine partijen geneigd zijn om over te stappen van bindend naar niet-bindend”, stelt Kifid-woordvoerder Thom Hoedemarkers. “Daarom willen we een aanpassing van de wet; consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat er een fatsoenlijke klachtenvoorziening is.”
Het Verbond van Verzekeraars, goed voor 95 procent van de totale verzekeringsmarkt, laat weten dat al haar leden zijn gebonden aan de uitspraken van het Kifid. “In een collectieve aansluitovereenkomst uit 2007 tussen het Verbond en het Kifid is onder meer de afspraak opgenomen dat leden van het Verbond zich conformeren aan de bindende adviezen van de Geschillencommissie Financiele Dienstverlening”, aldus het Verbond. “Destijds is bewust gekozen voor deze en bloc aansluiting, om daarmee voor klanten een laagdrempelige en betaalbare financiele klachtenprocedure toegankelijk te maken.”

Reageer op dit artikel