nieuws

‘Groot intermediair groeit tegen de stroom in’

Branche

Waar de totale branche-omzet de afgelopen jaren eerder is gedaald dan gestegen, zijn de grote kantoren nog niet uitgegroeid. Adviesbureau Bangma & Bosma heeft becijferd dat de 30 grootste assurantiekantoren in de periode 2005-2011 hun omzet met 18% hebben zien toenemen. De omzetstijging is volgens Bangma & Bosma voornamelijk te danken aan overnames van relatief behoorlijke omvang.

‘Groot intermediair groeit tegen de stroom in’

De omzet van de 30 grootste assurantiekantoren bedroeg in 2011 ongeveer €288,5 mln. De meeste top-30 bedrijven zijn volgens Bangma & Bosma relatief stabiel in omzet. Overnames die de meeste groei opleveren, liggen volgens het adviesbureau in de corebusiness van de kopende partij. Minder succes valt te verwachten van overnames die verder van de kernactiviteiten liggen. 
In de aanloop van het provisieverbod is het aantal fusies en overnames in de branche gestaag toegenomen. Bangma & Bosma schat de totale transactiewaarde in het eerste kwartaal van 2013 tussen de €25 mln en € 30 mln. “Bij de meeste kopers gaat de interesse uit naar schadeportefeuilles van relatief kleinere omvang in verband met de financierbaarheid”, aldus het adviesbureau.  Het bedrijf ziet ook een toenadering tusen accountants/fiscalisten en assurantie-intermediairs.

Reageer op dit artikel