nieuws

De zegen van de woekerpolis

Branche

Afgelopen week hield Eurapko (een samenwerkingsverband tussen acht Europese verzekeraars) in Zürich een bijeenkomst waarbij een aantal Europese verzekeraars met dezelfde coöperatieve grondslag hebben gesproken over Innovatie. Een paar zaken vielen op. De verzekeraars lopen achter op het gebied van het lanceren van innovaties, het gebruiken van een proces voor innovatie en het ontwikkelen van urgentie voor innovatie. Michel van Emden, Innovatiemanager New Business Development & Innovation Achmea, was er bij en doet verslag.

De zegen van de woekerpolis

Om bij het eerste te beginnen. Er zijn er relatief weinig baanbrekende (disruptieve) innovaties gepland noch geïmplementeerd. Nederland onderscheid zich in positieve zin nog enigszins met de introductie van het product Koopzeker waarbij webwinkeliers zich kunnen verzekeren voor verzending en levering alsmede faillissement. Verder kennen de verzekeraars nagenoeg geen uitgekristaliseerd innovatieproces. Dit terwijl kennis hierover ruim beschikbaar is. Een enkeling heeft stappen gezet in trendanalyse een enkeling maakt scenarios. Dan houdt het op. Ook hier steekt Nederland (Achmea) gunstig bij af. Er is een volledig beschreven en beproefd innovatieproces. Dit is echter slechts in gebruik bij een zeer klein groepje. Urgentie is af te meten aan de hoeveelheid tijd, geld en prioriteit die aan innovatie wordt besteed. Het mag niet verbazen dat men in Spanje kampt met de gevolgen van de crisis en daarmee zich minder focust op innovatie. Maar in de Scandinavische landen, waar men daar nauwelijks last van heeft gebeurt ook niet veel. Het gaat of te goed, of men is bezig met zichzelf zoals met fusies. Dit beeld is in Nederland ook herkenbaar. Nadruk wordt gelegd op voldoen aan wet en regelgeving (logisch), operational excellence zoals invoeren van SAP en sanerings programma’s wat zich vertaalt in personeelsreductie. In Zwitserland is er meer bewustzijn voor innovatie, echter als het op verdeling van geld en resources aan komt zijn er ook andere prioriteiten.

Is er alleen maar kommer en kwel te melden? Neen. Uit de gesprekken bleek dat de Europese partners nog geen vertrouwenscrisis hebben doorgemaakt (de banken overigens wel) zoals in Nederland. Door de woekerpolis en ondergang van de DSB bank zijn er in Nederland een paar belangrijke veranderingen in gang gezet. Er is meer transparantie afgedwongen. Hierdoor is het voor de consument veel duidelijker welke kosten met het afsluiten van een verzekering of lening zijn gemoeid. Ook is het provisie verbod van kracht sinds 1 januari, dit leidt tot een veel eerlijker productaanbod. Daarnaast is de AFM zeer actief gaan sturen op het voorop stellen van het klantbelang dat zich vertaalt in product ontwikkelingsprocessen, waarbij aantoonbaar moet zijn dat het product bijdraagt aan een klantbehoefte en wordt aangeboden tegen een redelijke vergoeding. Stil aan zijn we begonnen met het aanpassen van het businessmodel. We zijn gedwongen te innoveren. Het zou goed zijn dit te zien als een begin van verdere producten en diensten innovatie en niet op onze lauweren te rusten, want de consument emancipeert in rap tempo door.

Reageer op dit artikel