nieuws

De betaalbaarheid van advies

Branche

“Serviceorganisaties, specialisten, financial (life) planners en adviseurs van dga’s en in de WIA-markt zullen overleven”, aldus Ruud Braams, directeur Heilbron Amsterdam (foto). “En natuurlijk de schademarkt”. Voor andere markten wordt persoonlijk advies volgens hem te duur. In de praktijk merkt hij dat consumenten en bedrijven niet direct bereid zijn om voor advies te betalen, tenzij het echt om complexe materie gaat.

De betaalbaarheid van advies

Heilbron Amsterdam is met name actief in de EB-markt. “Met een pensioendossier zijn we ongeveer 30 tot 40 uur bezig. Vooral het mkb wil geen € 4.000 betalen voor een pensioenadvies.” Zelfwerkzaamheid van de klant is volgens Ruud Braams de enige oplossing om advies bereikbaar te houden. Onder het label Innosurance heeft hij met twee andere partijen Collectief Pensioen Kiezer (CPK) neergezet voor het mkb. CPK is een maximaal geautomatiseerd adviesproces, afgestemd met de AFM.

 

Concurrentie van accountants

Alhoewel de tool voor alle intermediairs beschikbaar is, vindt Heilbron Amsterdam vooral een bereidwillig oor bij de accountants en boekhouders. Ook deze beroepsgroep ondervindt de gevolgen van de crisis. Steeds meer bedrijven doen meer zelf. Zij maken gebruik van boekhoudpakketten en het werk van de accountant is – gechargeerd  – beperkt tot het opstellen van de jaarrekening. Ook accountants en boekhouders zijn op zoek naar een verbreding van hun dienstverlening om de agenda van de adviseurs te kunnen vullen. Ruud Braams: “Er zijn genoeg accountants en boekhouders die de pensioenopleiding volgen. En helaas geniet deze beroepsgroep bij bedrijven meer vertrouwen dan het intermediair.”

 

Lager uurloon

Ook de ontslagen die vallen bij verzekeraars zullen volgens hem voor meer concurrentie zorgen. “De kans is groot dat ontslagen adviseurs aan de slag gaan als zzp’er. Zij hebben lagere kosten en kunnen tegen een lager uurtarief werken.” Ook voor de overlevers geldt dat aanpassing noodzakelijk is, omdat het concurrentieveld verandert. “De meeste intermediairs zitten nog in een duur pand. Er zal echt een kostenverlaging moeten plaatsvinden.” Zijn tip is om de administratie uit te besteden aan een servicekantoor en waar mogelijk de kosten van personeel, huisvesting en overhead te verlagen.

 

Innovatie

Het initiatief om het adviesproces zoveel mogelijk te automatiseren en een beroep te doen op de zelfwerkzaamheid van de klant is breder toepasbaar. “Wij kwamen op het idee door een toepassing op het gebied van arbodienstverlening en hebben dit vertaald naar de pensioenmarkt.” Dat de wetgeving de betaalbaarheid van advies in gevaar brengt is dus wellicht wat te kort door de bocht. Een nieuwe context vraagt om nieuwe oplossingen en dus om innovatie.

Door: Coby Tetteroo

Reageer op dit artikel