nieuws

Curator Cinjee Advies blij met doorverwijzing naar Hoge Raad

Branche

De Hoge Raad zal zich moeten gaan buigen over de vraag of er pandrecht mogelijk is op een assurantieportefeuille. Eddy Butin Bik, de curator in het faillissement van Cinjee Advies, is blij met doorverwijzing door de Rotterdamse Rechtbank. Een eventuele bevestiging van het pandrecht door de Hoge Raad maakt de verdere afwikkeling van het Cinjee-faillissement er volgens hem niet eenvoudiger op. “Maar dat staat los van de behoefte aan een principe-uitspraak.”

Curator Cinjee Advies blij met doorverwijzing naar Hoge Raad

U heeft direct ingestemd met doorverwijzing van de pandrechtvraag naar de Hoge Raad. Waarom?
“Ik heb altijd gezegd dat een gang naar de Hoge Raad noodzakelijk zal zijn om een besluit te nemen ten aanzien van het pandrecht. Deze uitspraak bevestigt mijn constatering dat een duidelijke regel niet voorhanden is. Het getuigt dan van wijsheid van de rechtbank om in een zo vroeg mogelijk stadium van deze procedure een principe-uitspraak van de Hoge Raad te verkrijgen.”
Hoe bent u in de afwikkeling van het Cinjee-faillissement tot nu toe omgegaan met de pandrechtkwestie?
“In een aantal individuele gevallen hebben we minnelijke regelingen getroffen, waarbij we de waarheid over het pandrecht in de het midden hebben gelaten omdat daar nog geen juridische duidelijkheid over bestaat. Die zaken zijn daarmee definitief geregeld, wat de uitspraak van de Hoge Raad ook wordt.”
Wat gebeurt er als de Hoge Raad besluit dat pandrecht op assurantieportefeuilles mogelijk is?
“Daarmee hebben de schuldeisers in dit faillissement maar tot op zekere hoogte duidelijkheid. Het zou de verdere afwikkeling namelijk een stuk complexer maken. Als er al pandrecht is, dan is het de vraag of de pandhouder eerste, tweede of lager in rang is en op welk portefeuilledeel. In deze zaak zijn er tussen de 150 en 200 schuldeisers die pandrecht claimen.”
En als blijkt dat pandrecht toch niet mogelijk is?
“Dan vallen de pretense pandhouders terug tot de categorie concurrente schuldeisers, zo bepaalt de wet. Een andere optie is om hen aan te merken als bijzonder preferente schuldeisers. Dat staat weliswaar niet letterlijk in de faillissementswetgeving, maar sluit daar naar mijn mening wel op aan. Naar mijn mening is dat dan het maximale wat voor dergelijke schuldeisers gedaan kan worden. Ik heb dit in de openbare verslagen van meet af aan geopperd als tussenvariant.”
U handhaaft de bezwaren tegen het pandrecht op assurantieportefeuilles die u eerder uitte naar aanleiding van de uitspaak van de rechtbank Roermond?
“Mijn principiële bezwaar is dat je niet zomaar vermogensrechten aan contracten kunt verbinden. Daarmee zet je de deur open om alles een vermogensrecht te noemen. Als iets juridisch een contract is, moet je het een contract houden en er niet iets anders van maken.”
Woensdag wordt in de AM-workshop ‘Dossier Cinjee passé? Nee!’ dieper ingegaan op het portefeuillerecht.
 
 
 

Reageer op dit artikel