nieuws

Cinjee-rechter wil oordeel Hoge Raad over pandrecht

Branche

De Hoge Raad moet zich gaan buigen over de vraag of er pandrecht op verzekeringsportefeuilles kan worden gevestigd. De rechtbank in Rotterdam heeft dit voornemen tot doorverwijzing uitgesproken in een procedure van een schuldeiser/gedupeerde tegen curator Eddy Butin Bik van het failliete Cinjee Advies. Butin Bik kan hier nog wel bezwaar tegen aantekenen.

Cinjee-rechter wil oordeel Hoge Raad over pandrecht

Het draait in deze specifieke zaak om een bedrijf uit Den Haag dat in 2008 voor € 2 mln verkocht aan Cinjee Advies. Voor de afronding van de verkoop werd een lening vastgesteld die Cinjee Advies in termijnen zou terugbetalen. Hierbij gold een eigen assurantieportefeuille van Cinjee als onderpand. Hoewel een deel van de lening daadwerkelijk werd terugbetaald, verlangt de eiser van curator Butin Bik de bevestiging dat er pandrecht mogelijk is op een assurantieportefeuille. Op die manier heeft de eiser meer kans op terugbetaling van het restant van de lening uit de boedel van het failliete Cinjee Advies. Butin Bik betwist in deze zaak dat er pandrecht op een assurantieporteuille gevestigd kan worden. Dat deed hij eerder nadat de Rechtbank Roermond in augustus 2012 in een rangregelingszaak het standpunt innam dat een assurantieportefeuille een vermogensrecht is waarop pandrecht kan worden gevestigd.
Mike Pieterson stelt namens het bestuur van de stichting Slachtoffers Cinjee Advies blij te zijn met het voorstel van de Rotterdamse rechtbank. “Dit is een opmerkelijke en voor de slachtoffers heel hoopgevende en gunstige uitspraak. Daarmee kunnen vele jaren van procederen tegen de curator, veel kosten voor rechtsbijstand aan de zijde van de curator en veel schuldeisers/slachtoffers worden voorkomen. Omdat de curator zich nog over dit voornemen van de rechtbank mag uitlaten, heeft de stichting bij hem aangedrongen om zijn gehele medewerking te verlenen aan het voornemen van de rechtbank.”
Pieterson wijst erop dat gedupeerden van Cinjee Advies zich nog steeds kunnen melden bij de stichting.

Meer weten over de pandrechtdiscussie? Volg dan de AMworkshop ‘Dossier Cinjee passé?, Nee!’ op woensdag 10 april

Reageer op dit artikel