nieuws

Bestuurders Delta Lloyd moeten inleveren

Branche

Bij de eerstkomende aandeelhoudersvergadering wil Delta Lloyd de variabele beloning voor de leden van de raad van bestuur halveren tot maximaal 50% van het vaste salaris. Dit schrijft de raad van commissarissen in de agenda voor de vergadering die op 23 mei plaatsvindt. Het inleveren van variabele beloning wordt deels gecompenseerd door een verhoging van het vaste salaris.

Bestuurders Delta Lloyd moeten inleveren

Delta Lloyd stelt het beloningsbeleid te willen aanpassen om het meer aan te laten sluiten bij “de gewenste risicobereidheid en cultuur van de onderneming.” Daarbij stelt de verzekeraar ook rekening te houden met de maatschappelijke discussie over variabele beloningen en het voornemen van kabinet om deze vorm van beloning binnen de financiële sector te maximeren op 20% van het vaste salaris. Als het kabinet deze wens werkelijkheid laat worden, wil Delta Lloyd haar variabele beloning per 1 januari 2014 naar hetzelfde percentage verlagen. 
In het nieuwe beloningsvoorstel wordt het verlies aan variabele beloning deel gecompenseerd door een hoger vast salaris. Het huidige vaste salaris van bestuursvoorzitter Niek Hoek bedraagt dan € 800.000 (nu nog € 675.000). Zijn totale maximale beloning bedraagt volgens voorstel in 2013 € 1,2 mln. Dat is op dit moment nog € 1,35 mln. De overige leden van de Raad van Bestuur kunnen een vast salaris van € 592.500 tegemoet zien (nu € 500.000) tegemoet zien. Hun maximale beloning bedraagt dit jaar € 888.750 (was € 1.000.000).

Reageer op dit artikel