nieuws

Aon, Heilbron Amsterdam en Annamária Vágási in de spotlights

Branche

Op de Verzekeringsbranchedag van 27 november 2012 zijn de winnaars van de Generali AM Innovatieprijs, Aanmoedigingsprijs en Innovatiescriptieprijs bekend gemaakt. Aan de prijs zijn bedragen van € 7.500, € 2.500 resp. € 5.000 verbonden.

Aon, Heilbron Amsterdam en Annamária Vágási in de spotlights

De jury koos de volgende winnaars:

Winnaar Generali AM Innovatieprijs: Aon met ‘AonNGO’

“Met AonNGO heeft Aon haar dienstverlening aan non-gouvernementele organisaties verbreed met de uitvoering van uitzendvoorwaarden waardoor een compleet pakket van financiële en branchevreemde diensten is ontstaan. Hierdoor vervult Aon een compleet nieuwe rol. Door het werkelijk ontzorgen van de klant kan de NGO zich concentreren op haar kerntaken. Het concept van ‘the (virtual) guardian angel’ is binnen de branche ook toepasbaar voor andere doelgroepen. De integraliteit is inspirerend.” aldus de jury.

Winnaar Generali AM Aanmoedigingsprijs: Heilbron Amsterdam met ‘Collectief Pensioen Kiezer’

“Heilbron Amsterdam biedt met Collectief Pensioen Kiezer een oplossing voor de brede doelgroep MKB, waarvoor pensioenadvies onbetaalbaar dreigt te worden. Zowel de oplossing als de keuze in partners, waaronder mediapartner SBP (De Zaak), maakt een gedegen indruk. Dat Heilbron Amsterdam op een innovatieve wijze bezig is om de bedreiging van toenemende regelgeving om te buigen in een kans, blijkt ook uit haar andere initiatief Dossiercheck Wft Compliance. Dit ondernemerschap is een voorbeeld voor collega’s.” aldus de jury.

Winnaar Generali AM Innovatiescriptieprijs:

Annamária Vágási met haar scriptie ‘Invloed van rechtskeuze(vrijheid) op het grensoverschrijdende verzekeren binnen de Europese interne markt.’

“In deze goed leesbare scriptie wordt aangetoond dat er mogelijkheden zijn voor verzekeraars om hun marktaandeel te vergroten door hun product te exporteren. Deze scriptie speelt in op de tendens naar Europees recht en de studie is dan ook van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van de verzekeringsbranche.”

Uiteen lopende innovaties en scripties

De inzendingen en genomineerden geven een goed beeld van hetgeen de intermediaire branche bezig houdt en op welke terreinen intermediairs innoveren. De winnaars zijn goede voorbeelden van het wijzigen van de rol van het intermediair door het toevoegen van branchevreemde diensten (Aon) en het ombuigen van een bedreiging door wetgeving in een kans (Heilbron Amsterdam). Onder de genomineerden zijn meerdere voorbeelden van het inspelen op de 11 AFM leidraden. Daarnaast zijn er innovaties in klantcommunicatie en marketing. Ook de scripties laten een diversiteit zien. De winnaar heeft de kansen voor de verzekeringsmarkt vanuit een juridisch kader benaderd. De andere genomineerden deden dit vanuit een marketingperspectief en een bedrijfseconomisch perspectief. Zowel de innovaties als de scripties laten zien dat de financiële dienstverlening een veelzijdig vak is, waarbij innovatie vanuit verschillende perspectieven plaatsvindt.

Generali AM Innovatie(scriptie)prijs 2013

De vakjury roept intermediairs en studenten op om hun innovaties ook in 2013 aan de branche te laten zien en een inspiratiebron te vormen voor vakgenoten. Vanaf 1 mei 2013 kunnen zij zich aanmelden via www.generali-am-innovatieprijs.nl. Studenten kunnen zich het hele jaar inschrijven via www.generali-am-innovatiescriptieprijs.nl.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.