nieuws

AFM verleent vrijstellingen provisieverbod

Branche

De AFM heeft een aantal ontheffingen van het provisieverbod verleend aan instellingen die zogenoemde uitbestede aanbiedersactiviteiten verrichten. Het gaat om negen serviceorganisaties.

AFM verleent vrijstellingen provisieverbod

Quion, Stater, Adaxio, Welcium, DVM (DAK), Fizzbo, Woongarant Servicer, Skydoo en R.A. Investment mogen ondanks het provisieverbod ‘een passende vergoeding’ van de aanbieder ontvangen.
In een interpretatie stelt de toezichthouder een aantal voorwaarden aan partijen die in aanmerking willen komen voor een ontheffing. Het moet gaan om deeltaken die serviceorganisaties overnemen van aanbieders die geen effect hebben op de inhoud van advies aan de klant. Ook moeten de werkzaamheden die worden verricht voor aanbieders plaatsvinden in een aparte juridische entiteit, los van de activiteiten die worden verricht voor intermediairs.
Ook worden voorwaarden gesteld aan de afspraken met de aanbieder. Namelijk: de serviceorganisatie hanteert een verrichtingentarief en hanteert voor dezelfde werkzaamheden dezelfde prijs voor alle aanbieders. Deze prijs staat in verhouding tot de werkzaamheden die worden verricht. Ook gaat de serviceorganisatie geen productieverplichtingen aan als hierdoor op enige wijze sturing kan ontstaan bij de individuele adviseur.
Overzicht
Aanbieders die provisie betalen voor uitbestede activiteiten moeten zich er periodiek van vergewissen of de serviceorganisatie betalingen mag ontvangen. De AFM heeft een ‘levend’ overzicht op de site geplaatst dat periodiek wordt bijgewerkt.

DAK
Binnen serviceorganisatie DAK is de ontheffing bijvoorbeeld verleend aan DVM, een eigen entiteit binnen DAK. Volgens de club uit De Meern bestaan de uitbestede aanbiedersactiviteiten uit informatievoorziening, het genereren van offertes, het namens aanbieders realiseren van de administratie en het beoordelen van dossierstukken op basis van voorwaarden die door de aanbieder zijn opgesteld. “DAK voert deze werkzaamheden uit voor de aanbieders en ontvangt daarvoor een gepaste vergoeding zodat deze kosten niet ten laste komen van het intermediair.”

Reageer op dit artikel